30-10-2017

Wat wijzigt er op de huizenmarkt in 2018?

In het nieuwe jaar wordt een aantal wijzigingen op de huizenmarkt doorgevoerd. Zo gaat de NHG-grens omhoog, maar mag je minder lenen op basis van de waarde van de woning. We hebben de belangrijkste veranderingen in 2018 voor je op een rijtje gezet.

 

Maximale leenbedrag o.b.v. waarde van de woning gaat omlaag

Volgend jaar daalt het maximale leenbedrag. Dit wil zeggen dat een nieuwe hypotheek maximaal 100 procent van de marktwaarde van de woning bedraagt. Voor 2017 staat dit nog op 101 procent. Dit betekent dat je straks naast de koopsom van de woning niet meer extra kunt lenen voor de financiering van bijkomende kosten, zoals notaris- en makelaarskosten.

Aangezien er meestal zo’n zes procent aan kosten bijkomen, moet je vanaf 2018 zelf ongeveer zes procent aan eigen geld inleggen. Een uitzondering wordt gemaakt als er sprake is van woningverbetering met energiebesparende voorzieningen. Bekijk het rekenvoorbeeld.

Lagere leencapaciteit voor de lage en middeninkomens bij rente van 2%

In oktober heeft het Nibud de woonquotes voor 2018 bekend gemaakt. De woonquote is het percentage van je inkomen dat je aan woonlasten kunt besteden. Volgens het Nibud rapport kunnen huizenkopers volgend jaar meer lenen voor een hypotheek, zeker met de verwachte gemiddelde loonstijging. Wij denken echter dat dit rooskleuriger wordt geschetst dan het in werkelijkheid is. Zonder een loonstijging en op basis van een tienjaars NHG rente van 2% (hierin is rekening gehouden met een rentestijging) gaan met name de eenverdieners met lage tot middelhoge inkomens en de tweeverdieners met lagere inkomens erop achteruit qua leencapaciteit. Bekijk de rekenvoorbeelden.

Aanpassing NHG-grens

Vanaf 1 januari 2018 zal de kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hoger liggen dan nu het geval is. Duurdere woningen komen dan dus in aanmerking voor NHG. Op dit moment ligt de kostengrens voor NHG op een koopsom van € 245.000. Op 1 januari 2018 zal de kostengrens stijgen naar € 265.000. Dit is een toename van ruim acht procent. Lees meer over de aanpassing van de kostengrens.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk verlaagd van 52 naar 37 procent. Tot 2020 gebeurt dan nog in jaarlijkse stappen van een half procent. Vanaf 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met drie procent verlaagd totdat het laagste belastingtarief is bereikt, in 2024. De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf wordt op 1 januari 2018 verlaagd tot 49,5%. Lees meer.

Tweeverdieners mogen meer inkomen meenemen

Als je met je partner een huis koopt, wordt niet jullie gehele gezamenlijke inkomen meegenomen. In 2017 werd 100 procent van het hoogste inkomen en 60 procent van het laagste inkomen meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Vanaf 1 januari zal dit verhoogd worden naar 70 procent van het laagste inkomen. Lees meer.

Renteaftrek op restschuld verdwijnt

Om de woningmarkt te stimuleren heeft de overheid in 2013 een crisismaatregel ingesteld: huiseigenaren die hun huis met verlies verkopen en een nieuwe hypotheek afsluiten, mogen de rente op de restschuld 15 jaar lang aftrekken van de belasting. Die termijn geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Nu het beter gaat met de economie en de woningmarkt, wordt die crisismaatregel ingetrokken. Vanaf januari 2018 mag je rente over de restschuld niet meer aftrekken. Bekijk het voorbeeld.