Actueel Nieuws

Hoe denken de partijen over de huizenmarkt?

Het is bijna tijd om naar de stembus te gaan. Voor (toekomstige) huizenbezitters kan de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen best veel impact hebben.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 02/03/2018
Verkiezingen Potlood

Denk bijvoorbeeld aan het al dan niet afschaffen van de hypotheekrenteaftrek of de hoogte van de eigen inleg. In dit artikel worden de standpunten van de vijf grootste partijen (volgens de meest recente peilingen) omtrent de huizenmarkt in kaart gebracht.

VVD

 •  De VVD wil naar eigen zeggen het kopen van een eigen huis bereikbaar maken voor iedereen. Ze pleit daarom voor een meer soepele toepassing van de (NIBUD) inkomensnormen. Starters, zzp’ers en flexwerkers moeten zo eenvoudiger aan een hypotheek kunnen komen.
 • De koppeling tussen het eigenwoningforfait en de huurverhogingen moet worden geschrapt. Zo worden huiseigenaren niet de dupe van de prijsverhogingen in de huursector.
 • Wil je binnenkort verbouwen? De VVD wil de kosten van een bouwvergunning omlaag brengen, zodat dit geld in de verbouwing zelf kan worden gestoken.
 • De VVD wil het geleidelijk afbouwen van de hypotheekrenteaftrek doorzetten tot er één vast tarief geldt.

 

PVV

De PVV heeft een verkiezingsprogramma dat één pagina telt. Hierop staat vermeld dat de huren omlaag moeten, maar er staat niets over koopwoningen. Wel heeft Wilders zich uitgesproken over de hypotheekrenteaftrek: hij vindt dat deze altijd behouden moet blijven.

 

GroenLinks

 • GroenLinks wil flink investeren in energiezuinige woningen. Binnen vijf jaar moeten alle nieuwbouwwoningen energieneutraal worden gebouwd en over vijftien jaar moeten alle Nederlandse huishoudens onafhankelijk zijn van gas.
 • De partij wil dat gemeenten door het Rijk financieel gestimuleerd worden om meer startersleningen te verstrekken. Ook voor mensen met een flexcontract moet het krijgen van een hypotheek makkelijker worden.
 • Het moet niet mogelijk zijn om meer te lenen dan wat het huis waard is, om hoge schulden te voorkomen.
 • De hypotheekrenteaftrek moet geleidelijk worden afgeschaft. GroenLinks is van mening dat de aftrekpost mensen met een hoog inkomen onevenredig bevoordeelt. 

 

D66

 • D66 wil de schulden op de woningmarkt zo snel mogelijk terugdringen. Ze hebben hier een aantal maatregelen voor in gedachten, zoals de hypotheekrenteaftrek afbouwen, het verlagen van het eigenwoningforfait en het afschaffen van de overdrachtsbelasting.
 • De partij wil in 2030 drie miljoen energieneutrale woningen in Nederland hebben. Zowel bij huur- als bij koopwoningen moeten dus grote stappen worden gezet. Voor koopwoningen kun je denken aan een leaseconstructie voor zonnepanelen en nieuwbouwprojecten met lokale duurzame energieopwekking als norm.

 

CDA

 • Het CDA wil een startersfonds inrichten, waaruit gemeentelijke overheden geld kunnen aanvragen. Hiermee moet de doorstroom van huren naar kopen gestimuleerd worden.
 • De partij is voor minder lenen en dus meer eigen inleg om grote hypotheekschulden te voorkomen. Om dit in gang te zetten zou bouwsparen fiscaal gestimuleerd moeten worden.
 • Het CDA wil dat iedereen hetzelfde tarief betaalt voor de hypotheekrenteaftrek. De aftrek zelf willen zij niet aanpassen.