4-4-2019

Woonlasten dalen voor kopers en stijgen voor huurders

Eigenaren van een koopwoning besteedden in 2019 29 procent van hun inkomen aan hun woonlasten. Voor huurders lag dat percentage op ruim 38 procent, blijkt uit gegevens van het CBS.

Het gat tussen de woonlasten van huurders en kopers wordt groter. De woonlasten voor huurders zijn sinds 2012 met 14 procent gestegen, terwijl de lasten voor huiseigenaren juist met vijf procent gedaald zijn. 

Met name de grote stijging van de huurprijzen zijn hiervan de oorzaak, terwijl de hypotheekrente erg laag is en woningeigenaren daarvan profiteren.

Lagere inkomens

Bij de lagere inkomens zien je een ander beeld. Huiseigenaren van de 20 procent minst welvarende huishoudens zijn gemiddeld de helft van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten. Huurders in deze groep geven ongeveer 42 procent van hun inkomen uit aan woonlasten.