Actueel Nieuws

Overbieden nog steeds aan de orde van de dag

Hoewel het woningaanbod het afgelopen kwartaal aardig is opgelopen, blijft zowel het percentage overbiedingen als de hoogte waarmee er op woningen wordt overboden erg hoog. Zo werd er op huizen met een vraagprijs tussen de 5 en 7,5 ton in 49 procent van de gevallen meer dan € 50.000 overboden. 

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 25/07/2022
Pot met geld

Dat blijkt uit cijfers van de NVM, verzameld door de NOS en Brainbay. In de onderstaande grafiek is per prijscategorie te zien hoe vaak woningen de afgelopen vijf jaar voor meer dan € 50.000 boven de vraagprijs werden verkocht. 

Bron: NVM/Brainbay/NOS

Lichte daling in overbiedingen

In de grafiek is goed te zien dat er tot halverwege 2020 niet vaak met zulke grote bedragen werd overboden. In 2021 nam het aantal hoge overbiedingen een grote vlucht en in 2022 zien we weer een lichte daling.

Desalniettemin zijn de percentages nog steeds fors: ruim 31 procent van de woningen tussen de 4 en 5 ton en bijna 49 procent van de woningen boven de 5 ton werd met meer dan een halve ton overboden.

Overbieden met meer dan een ton

De NOS meldt daarnaast dat woningen met een vraagprijs van meer dan 5 ton in 11 procent van de gevallen met meer dan een ton werden overboden. Bij woningen in een lagere prijsklasse gebeurt dat gelukkig nauwelijks. 

Regionale verschillen

Hoe vaak er wordt overboden verschilt erg per regio. Zo werd in Zeeuw-Vlaanderen bij 44 procent van de woningen boven de vraagprijs geboden en in Flevoland wel 90 procent.