Actueel Nieuws

Hoe ervaren woningzoekers de huidige woningmarkt?

Onderzoek onder ruim 500 huizenzoekers

Wat zijn de ervaringen van woningzoekers op de huidige woningmarkt? Om hier meer inzicht in te houden heeft De Hypotheker een enquête afgenomen onder 506 oriënterende huizenkopers. De resultaten van de enquête vind je op deze pagina. 

 

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 20/09/2022
Hypotheker9443 1

Informatie over de doelgroep

Van de 506 ondervraagden was 62 procent op het moment van invullen één jaar of korter op zoek naar een koopwoning. Twaalf procent zoekt al langer dan een jaar en dertien procent zelfs langer dan twee jaar. De rest van de ondervraagden is niet meer op zoek of heeft de zoektocht (tijdelijk) gestaakt.

Krapte op de woningmarkt

Vrijwel alle respondenten hebben last van de krapte op de woningmarkt: slechts vier procent geeft aan niks te merken van de woningkrapte. Zo'n 27 procent zoekt al veel langer dan verwacht naar een woning. Maar liefst 65 procent vindt dat er te weinig woningaanbod binnen de eigen prijsklasse is en 47 procent vindt te weinig aanbod dat voldoet aan de woonwensen. Ook merkt één op de vier respondenten dat bezichtigingen te snel vol zitten.

Hoewel de woningmarkt iets lijkt af te koelen, merken de respondenten daar nog weinig van. 47 procent geeft aan weinig verschil te merken in vergelijking met het begin van de zoektocht. Zo'n 27 procent heeft het idee dat er nu minder woningaanbod is dan aan het begin van de zoektocht. Slechts zeven procent merkt dat er nu meer woningaanbod is. 

Stijgende hypotheekrente

De gestegen hypotheekrente zorgt er bij 34 procent voor dat ze de prijsklasse van de woning naar beneden hebben moeten bijstellen. Twaalf procent stelt de verkoopplannen door de opgelopen rente zelfs uit. Bij dertig procent van de ondervraagden heeft de gestegen rente geen invloed op de zoektocht.

Hoge huizenprijzen

De hoge huizenprijzen hebben veel effect op de situatie van de woningzoekers. Maar liefst 61 procent van de respondenten geeft aan al veel langer in zijn huidige woning te wonen dan gepland, door een gebrek aan betaalbare woningen. Ook zegt 75 procent dat de meeste nieuwbouwwoningen te duur zijn en stelt 38 procent de aankoop uit tot de huizenprijzen gaan dalen.

Oplossingen woningcrisis

We hebben de respondenten ook gevraagd naar mogelijke oplossingen voor de woningcrisis. De belangrijkste oplossing is het creëren van meer woningaanbod: meer dan 70 procent wil meer betaalbare starterswoningen en 55 procent vindt dat er meer woningen voor middeninkomens moeten komen. De helft wil meer woningaanbod voor de oudere doelgroep, zodat de hele markt meer kan doorstromen. 43 procent wil meer betaalbaar woningaanbod voor alleenstaanden.

Een andere oplossing is het aan banden leggen van de mogelijkheden voor beleggers om een huis te kopen. 62 procent wil meer maatregelen om beleggers van de woningmarkt te weren. Ten slotte vindt 63 procent dat de overheid lege kantoren of winkels moet ombouwen naar woningen. 

Afschaffing jubelton

Per 1 januari 2023 wordt de ‘jubelton’, de belastingvrije schenking van maximaal 106.671 euro verlaagd naar 27.231 euro, met als doel om de kansenongelijkheid op de woningmarkt te verkleinen en massaal overbieden tegen te gaan. Van de ondervraagden vindt 36 procent dit een goede ontwikkeling. Meer dan de helft (56%) vindt het juist een slechte ontwikkeling, omdat een schenking huizenkopers meer mogelijkheden geeft om een huis te kopen en een lagere hypotheek af te sluiten.

De toekomst 

De respondenten zijn nog weinig optimistisch over de ontwikkeling van de woningmarkt volgend jaar. 53 procent verwacht nog meer krapte, omdat de balans tussen vraag en aanbod niet zal herstellen. Ook verwacht 33 procent dat de huizenprijzen nog wel zullen blijven stijgen vanwege de schaarste. 21 procent verwacht juist een daling van de huizenprijzen. Ten slotte verwacht 24 procent dat veel huizenzoekers wachten met het kopen van een huis tot de hypotheekrente verder daalt.