Actueel Nieuws

Dit wil het nieuwe kabinet met de huizenmarkt

Na maandenlange onderhandelingen presenteerden PVV, NSC, VVD en BBB woensdag een regeerakkoord op hoofdlijnen. Daarin was natuurlijk ook ruimte voor wonen. Wat wil het te vormen kabinet met de huizenmarkt? We namen een kijkje in het regeerakkoord en lichten de belangrijkste punten er voor je uit.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 15/05/2024
Verkiezingen Potlood

Woningbouw aanjagen

In het hoofdlijnenakkoord spreken de formerende partijen over het aanpakken van de ‘wooncrisis’, waarin de bouw van woningen door onder andere vergrijzing, renteontwikkeling, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende bouw- en grondprijzen en lange bouwprocedures onder druk staat. Om de woningbouw aan te jagen pleiten de partijen voor een coördinerende minister die moet kijken waar hoeveel woningen gebouwd moeten worden. 

Ook worden er geen extra duurzaamheidsregels voor bouwen opgelegd en worden andere drempels via versoepelde wet- en regelgeving weggenomen. Het doel is om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te bouwen. Met een ‘straatje erbij’ in iedere stad en dorp moet dit doel behaald worden.

Geen verdere afbouw hypotheekrenteaftrek

Voor huiseigenaren is er een mooie meevaller te vinden in het regeerakkoord. De formerende partijen willen de hypotheekrenteaftrek onveranderd laten. Dat betekent dat we de komende jaren in ieder geval nog gebruik kunnen maken van dit belastingvoordeel. De afgelopen jaren werd de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs afgebouwd. Het vorige kabinet hield de aftrek gelijk aan de hoogte van de eerste belastingschijf. Dit beleid lijkt het aanstaande kabinet vast te houden.

Aandacht voor huurders

Ook voor (aanstaande) huurders heeft het nieuwe kabinet grootste plannen. Woningcorporaties krijgen de taak om naast sociale huurwoningen ook huurwoningen in het middensegment te bouwen. Van alle nieuwbouwprojecten moet voortaan wel 30 procent bestaan uit sociale huur. Ook moet twee derde van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar zijn voor middeninkomens.

De ontwikkeling van de sociale huurprijzen volgt vanaf 2026 de consumentenprijsindex. Met een passende huurtoeslag wil het nieuwe kabinet de bestaanszekerheid van sociale huurders op peil houden.

Maximering van onroerende zaakbelasting (OZB)

Het nieuwe kabinet heeft het plan om de onroerende zaakbelasting (OZB) in overleg met gemeenten te maximeren. Op dit moment zijn gemeenten nog vrij om te bepalen hoe hoog de belasting op woningbezit is.

Toch einde salderingsregeling

Nog niet zo lang geleden stemde een meerderheid in de Eerste Kamer voor het behouden van de salderingsregeling. Met deze regeling mogen eigenaren van zonnepanelen hun ongebruikte opgewekte stroom wegstrepen tegenover hun verbruik. Als het aan het nieuwe kabinet ligt, gaat er vanaf 2027 toch een streep door de regeling. Toch kan dit ook goed uitpakken voor eigenaren van zonnepanelen. In een reactie op het aanblijven van de salderingsregeling besluiten steeds meer energieleveranciers een vergoeding te vragen voor teruggeleverde stroom. Een aantal heeft beloofd hiermee te stoppen als de salderingsregeling verdwijnt.