28-5-2020

Hypotheekrente stijgt fors: grootste toename sinds begin coronacrisis 0,75 procent punt

Ruim helft huizenkopers kiest 20-jaars rentevaste periode ondanks rentestijging

De onzekerheid op de financiële markten over de gevolgen van het coronavirus zijn voor veel huizenkopers- en huizenbezitters aanleiding om juist nu een hypotheek af- of over te sluiten. Nu de almaar dalende rentetarieven de bodem bereikt lijken te hebben - en weer beginnen te stijgen - kiezen zij eieren voor hun geld. De stijging van de hypotheekrente sinds het begin van de crisis - met uitschieters tot 0,75 procentpunt - heeft gezorgd voor een stijging in hypotheekaanvragen. Ruim de helft van de huizenkopers heeft voorkeur voor een hypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar. Ook een hypotheek met een 30-jaars rente is sinds de coronacrisis erg populair, de keuze voor deze rente steeg in april met 14 procent ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit een analyse van De Hypotheker, die sinds het begin van de coronacrisis de rentepercentages van alle geldverstrekkers voor elke rentevaste periode met elkaar heeft vergeleken.

De Hypotheker heeft sinds het uitbreken van de pandemie - vanaf 13 maart – tot 22 mei 2020 voor elke rentevaste periode geanalyseerd welke geldverstrekkers renteverhogingen laten zien. De aanhoudende onzekerheid op de financiële markten over de gevolgen van de coronacrisis zorgt voor een opwaartse druk op de hypotheekrente. Hierbij vallen vooral hypotheken met een rentevaste periode van 20 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op, met uitschieters van 0,39 en 0,35 procentpunt van respectievelijk NIBC Bank en Triodos Bank. Bij hypotheken met een rentevaste periode van 30 jaar is sprake van een vergelijkbaar beeld, al zijn de stijgingen iets minder groot. Zo bedraagt de hoogste rentestijging hier 0,34 procentpunt door Tulp Hypotheken. Bij hypotheken met NHG zijn het vooral de banken die tot aanzienlijke renteverhogingen overgaan. Dit komt omdat het voor banken in de huidige situatie duurder is om geld in te kopen op de kapitaalmarkt. Dit noodzaakt de banken hun rentes te verhogen als dit geld weer wordt uitgeleend aan bedrijven of gezinnen.

Renteverhogingen bij regiepartijen bij hypotheken zonder NHG

Voor hypotheken zonder NHG geldt dat vooral regiepartijen ervoor kiezen de rente flink te verhogen. Dit zijn partijen die hypotheken verstrekken met middelen van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, die een deel van hun vermogen willen beleggen in hypotheken. Deze beleggers willen een vergoeding hebben voor het risico dat ze daarbij lopen. Als dat risico toeneemt, vragen zij een hogere vergoeding. Het risico is groter bij hypotheken zonder NHG omdat bij hypotheken mét NHG 90 procent van de restschuld is gewaarborgd. Mede daarom hebben de regiepartijen juist hun hypotheekrentes zonder NHG de laatste maanden flink verhoogd. Vista Hypotheken is met 0,5 procentpunt één van de drie grootste stijgers voor hypotheken met een rentevaste periode van 20 jaar zonder NHG. Onder hypotheken met een 30-jaars rente zonder NHG bedraagt de sterkste stijging zelfs 0,75 procentpunt door NIBC Bank.

Niet alleen rente van belang


“Wij begrijpen dat huizenkopers juist nu voor zekerheid kiezen, maar adviseren hen zich niet blind te staren op de hypotheekrente. Bij het sluiten van een hypotheek is niet alleen de rente van belang, maar spelen óók de hypotheekvoorwaarden een rol. Zoals de vraag of er sprake is van een verhuisregeling en welk percentage boetevrij afgelost mag worden. Ook de kwaliteit van de dienstverlening, bij het afsluiten en tijdens de looptijd van een hypotheek, is belangrijk. Dat is vooral merkbaar wanneer er sprake is van mutaties, zoals rentemiddeling of een stijging van de waarde van je huis”, benadrukt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “De hypotheekrente was voor het uitbreken van de coronacrisis historisch laag. De impact van de renteverhogingen is daarom nog klein. Een verhoging van 0,3 procentpunt bij een hypotheek van 325.000 euro en een rentevaste periode van 20 jaar scheelt netto 20 euro per maand. Om deze reden is het verstandig om ook andere factoren en voorwaarden mee te wegen in de beslissing bij het afsluiten van een hypotheek”.