Hypotheekrentes met én zonder NHG bereiken nieuw laagterecord

Felle concurrentie tussen geldverstrekkers houdt hypotheekrente op laag niveau. De dalende trend van de gemiddelde hypotheekrente die sinds medio juli 2020 is ingezet, heeft zich na een korte opleving ook in het derde kwartaal voortgezet. De gemiddelde hypotheekrente heeft hierdoor opnieuw een historisch laag niveau bereikt. De sterkste dalingen doen zich voor bij de rentevaste periodes zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Veel geldverstrekkers richten zich vooral op dit segment in de hypotheekmarkt, omdat bij de meerderheid van de hypotheekaanvragen vanwege de sterk gestegen huizenprijzen geen sprake is van NHG, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Tegelijkertijd duikt de gemiddelde 30-jaarsrente met NHG 0,21 procentpunt onder het renteniveau van januari (1,78 procent) en ligt dit met 1,57 procent op het laagste niveau van 2021.

Michel Van Den Akker 2023 Michel van den Akker | Directievoorzitter Michel van den Akker was directievoorzitter van De Hypothekers Associatie in de periode 2019- Q1 2023. Samen met commercieel directeur Menno Luiten en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was Michel directeur bij Hypotrust en Conneqt.
Leestijd: 10 min
Laatste update 03/09/2021

Na het vorige laagterecord dat in maart 2020 werd gevestigd, begon de hypotheekrente weer licht te stijgen. Nadat in juli vorig jaar de kentering intrad, zette deze daling ook door in de eerste maanden van 2021. In mei bereikten de hypotheekrentes hun laagste punt, waarna in de hierop volgende maanden weer sprake was van een lichte stijging. Deze opwaartse trend is echter begin juli van dit jaar verbroken, waarna de rentes opnieuw geleidelijk zijn gedaald. Met als gevolg dat de hypotheekrentes in 2021 niet eerder zo laag waren als nu. Vooral de rentevaste periodes zonder NHG zijn op dit moment door de sterke concurrentie op de hypotheekmarkt erg laag. Nu het aantal hypotheektransacties afneemt, willen hypotheekverstrekkers zich niet uit de markt prijzen en zijn zij - hoewel hun marges onder grote druk staan - terughoudend met het verhogen van hun tarieven.

Hypotheekrente voorlopig op huidig laag niveau

“De hypotheekrente is sinds juli 2021 na een aantal maanden van lichte stijging weer sterk gedaald. De rente is nu zelfs zó laag, dat het laagterecord uit 2020 opnieuw is verbroken. In augustus voerden vrijwel alle geldverstrekkers renteverlagingen door. De gemiddelde rente voor hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar met NHG staat nu op 1,01 procent en is dit jaar niet eerder zo laag geweest”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. Hij verwacht dat de concurrentie tussen geldverstrekkers groot zal blijven gezien de krapte op de huizenmarkt. Hierdoor zullen de verschillen tussen rentevaste periodes steeds kleiner worden. “Ook verwachten we dat centrale banken hun ruime monetaire beleid zullen voortzetten, wat zorgt voor stabiliteit op de financiële markten. Hierdoor zal de hypotheekrente waarschijnlijk voorlopig op het huidige lage niveau blijven”, aldus Van den Akker.

10-jaars rente zakt richting ‘magische grens’ van één procent

De gemiddelde 20-jaarsrente met NHG is gedaald van 1,43 procent in januari tot gemiddeld 1,36 procent in augustus. Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar met NHG ligt met 1,01 procent op het laagste punt van dit jaar. Het hoogste punt werd in januari bereikt (1,14 procent). Gezien de dalende hypotheekrentes zal het volgens De Hypotheker niet lang meer duren voor de gemiddelde10-jaarsrente onder de magische grens van één procent zakt. De gemiddelde 30-jaarsrente met NHG laat de sterkste daling zien en bedraagt nu 1,57 procent en ligt 0,21 procent lager dan in januari.

Hypotheektarieven voorlopig nog laag

De vertrouwensindicatoren wijzen op een sterk herstel van de internationale economie nu in grote delen van de wereld de economie van het slot is gegaan. Door het positieve sentiment onder consumenten, die hun spaargeld tijdens de coronacrisis veelal hebben opgepot, nemen de bestedingen toe. Het voortzetten van stimuleringspakketten van de ECB moeten er daarnaast voor zorgen dat de werkgelegenheid terugkeert naar het niveau van vóór de crisis. In combinatie met de groeiende consumentenbestedingen zorgt dit voor een flinke stijging van de vraag, waarmee de kans op een hogere inflatie toeneemt. In de eurozone is de inflatie opgelopen van -0,3 procent in december 2020 naar +3,0 procent in augustus. Deze stijging lijkt echter een tijdelijk karakter te hebben. Zo is naast een sterke stijging van de vraag sprake van problemen aan de aanbodzijde. Er is gebrek aan capaciteit bij de productie van onder andere computerchips en een enorm tekort aan zeecontainers, waardoor de tarieven voor containervracht naar een recordniveau zijn gestegen. Naar verwachting houden deze problemen nog tot het einde van dit jaar aan. Zodra deze prijsopdrijvende effecten verdwijnen, krijgen structurele factoren volgens De Hypotheker weer een grotere invloed op de prijsontwikkeling. De groeiende werkgelegenheid en overtollige productiecapaciteit zullen de inflatie uiteindelijk afzwakken en dat kan weer zorgen voor verder dalende rentes. Ook zal de ECB haar stimuleringsmaatregelen zeker nog tot in 2022 voortzetten en dat zorgt voor rust op de financiële markten. Gezien deze ontwikkelingen en op basis van de informatie waarover zij nu beschikt, verwacht De Hypotheker dat de hypotheektarieven voorlopig laag blijven.

Bekijk hier een overzicht van de actuele rentestanden.