Actueel Nieuws

Koerswijziging centrale banken heeft invloed op hypotheekrentes

De Hypotheker verwacht een lichte daling in zowel kortlopende als langlopende hypotheekrente


Capelle aan den IJssel, 26 september 2019 - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft recent een nieuw grootschalig stimuleringspakket bekendgemaakt. Naast een nieuwe verlaging van één van haar officiële rentetarieven heeft de ECB aangekondigd het opkoopprogramma van obligaties per 1 november met 20 miljard euro per maand te hervatten. Ook de Fed, de Amerikaanse centrale bank, heeft haar rentebeleid aangepast en eind juli het officiële rentetarief verlaagd. Als gevolg van deze koerswijziging verwacht De Hypotheker dat eind dit jaar mogelijk nog een renteverlaging van de centrale banken volgt. Door de zwakke economische groei, de matige inflatie en de lagere rentetarieven die de ECB in het vooruitzicht heeft gesteld, verwacht De Hypotheker dat ook de rente op hypotheekleningen met zowel een korte- als lange rentevaste periode licht kan gaan dalen.

“De inflatie stond in augustus op 1 procent. Dit is nog steeds ruim onder het niveau van 2 procent dat de ECB nastreeft. De ECB ziet veel risico's voor de economie. De handelsoorlog tussen de VS en China houdt aan en heeft een remmend effect op de economische groei. De internationale politieke situatie is onzeker na aanslagen in het Midden-Oosten en de dreiging van een harde brexit blijft. Hierdoor heeft de ECB onlangs haar officiële rentetarieven verlaagd en er wordt dit jaar nog een verlaging verwacht”, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. "De rente op hypotheekleningen met een lange looptijd staat onder druk. Dit wordt nog eens versterkt doordat de ECB heeft aangekondigd het opkoopprogramma van obligaties per 1 november weer voor onbepaalde tijd te gaan voortzetten. Hiermee groeit de kans dat de hypotheekrente langer laag blijft en mogelijk zelfs verder zal dalen”.

Lichte daling korte hypotheekrente


Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 5 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) daalde in het derde kwartaal van 2019 ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt 1,29 procent (1,79 procent zonder NHG). Mede met het oog op de lage inflatie heeft de ECB besloten de depositorente opnieuw te verlagen. In augustus stond de inflatie op slechts 1,0 procent: ruim onder de grens van 2 procent die de ECB nastreeft. De aanhoudend lage inflatie is dan ook aanleiding voor een koerswijziging. Met de renteverlagingen hoopt de ECB de economie in de eurozone te stimuleren. Zo zijn de neerwaartse risico’s door de dreiging van een no-deal brexit en de spanningen tussen de VS en China nog groot. Van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, wordt door onder meer de risico’s ten aanzien van de economische groei en lage inflatieverwachtingen ook een verlaging van de beleidsrente verwacht. Door deze ontwikkelingen zal de kortlopende rente tot het einde van dit jaar naar verwachting licht dalen.

Langlopende rente onder druk


In het derde kwartaal van 2019 daalden ook de rentetarieven voor de lange hypotheekrente ten opzichte van het kwartaal hiervoor. Het gemiddelde tarief voor de rentevaste periode van 10 jaar met NHG, bedraagt 1,39 procent (1,88 procent zonder NHG). Voor een rentevaste periode van 20 jaar is dit 1,88 procent (2,32 procent zonder NHG) en voor een lange hypotheekrente van 30 jaar 2,28 procent (2,71 procent zonder NHG). Doordat sprake is van een minder hoge export in de eurozone wordt de economische groei vertraagd. De export staat onder druk door de handelsoorlog tussen de VS en China en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. De internationale politieke situatie is daarnaast erg onvoorspelbaar door onder meer de dreiging van een harde brexit. Hierdoor neemt het vertrouwen van consumenten en bedrijven af, wat zijn weerslag heeft op de bestedingen en investeringen. Door de zwakke economische groei, de matige inflatie en de mogelijkheid dat de ECB de rentetarieven verder zal verlagen, zal de hypotheekrente op leningen met een lange looptijd waarschijnlijk eveneens licht dalen. Deze ontwikkeling wordt versterkt nu de ECB haar aankoopprogramma van obligaties heeft hervat. Hierdoor verwacht De Hypotheker dat de lange hypotheekrentes in het komende kwartaal onder druk blijven staan.