Hypotheeknemer

Een hypotheeknemer is degene die de onroerende zaak als onderpand aanvaardt (de hypotheekinstelling of geldgever).

De hypotheeknemer is degene die de lening verstrekt (de bank of financieringsmaatschappij) en daarvoor hypotheek als onderpand laat vestigen op een onroerende zaak (de woning).

Als je een woning wilt kopen en hiervoor een lening van de bank wilt lenen, dan ben jij de hypotheekgever en de bank de hypotheeknemer. De hypotheeknemer wordt ook wel de hypotheekhouder genoemd.

Een hypotheeknemer heeft enkele belangrijke bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd:

  • Recht van voorrang bij verhaal

Het recht van voorrang bij verhaal betekent dat een hypotheeknemer voorrang heeft op overige crediteuren (schuldeisers). Een schuldeiser mag bij achterstand van betaling verhalen op alle goederen van de schuldenaar. Als bijvoorbeeld de bank zich verhaalt op een woning waarop een hypotheek rust, dan heeft de bank, de hypotheeknemer, voorrang bij verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers.

  • Recht van parate executie

Het recht van parate executie wil zeggen dat de hypotheeknemer, de bank, bevoegd is het verbonden goed, de woning, in het openbaar ten overstaan van een notaris te verkopen, als jij als hypotheekgever de schuld waarvoor de hypotheek is verleend niet terugbetaald. De hypotheeknemer hoeft geen beslag te leggen om de woning te gelde te maken. De hypotheeknemer mag de woning echter niet tot zich toe-eigenen. Onderhandse verkoop kan ook. Hiervoor moet de president van de rechtbank eerst toestemming geven. Onderhandse verkoop werkt als volgt: na de verkoop geeft de hypotheeknemer de koopsom aan de notaris. In het eenvoudigste geval (wanneer er maar één hypotheeknemer is) ontvangt de hypotheeknemer van de notaris datgene wat hem toekomt. De voormalige eigenaar ontvangt het eventuele restant. Als er meer hypotheeknemers, beslagleggers of schuldeisers zijn, dan zorgt de notaris ervoor dat de opbrengst van de woning na verkoop juist wordt verdeeld.

  • Separatistpositie bij faillissement

In geval van een faillissement van de hypotheekgever is de hypotheeknemer separatist. Dit hangt samen met het recht van parate executie. Separatist zijn is een belangrijk voordeel voor de hypotheeknemer omdat, dit betekent dat hij zijn recht kan uitoefenen alsof er geen faillissement heeft plaatsgevonden. De hypotheeknemer bespaart hiermee een bijdrage in de faillissementskosten, die hoog kunnen oplopen. Bovendien behoudt de hypotheeknemer het initiatief tot verkoop.