Blog Blog

5 lastige termen uit het koopcontract uitgelegd

Het koopcontract is het belangrijkste document bij het kopen van je nieuwe huis. Hierin staan de afspraken die je maakt met de verkopende partij over de levering van het huis. Veel informatie spreekt voor zich, al zullen sommige termen misschien je wenkbrauwen doen fronsen. Wij doken in een koopovereenkomst en visten er een paar termen uit die wellicht wat uitleg nodig hebben.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 05/06/2024
Istock 1334899548

Registergoed

Een registergoed is iets dat moet worden ingeschreven in openbare registers. Bijvoorbeeld in het Kadaster. Daarbij wordt onder andere het eigendom op het goed in het register vastgelegd. Vaak gaat het om een woning, maar ook een stuk kale grond of bedrijfspand kan een registergoed zijn. Een voorbeeld van zo’n register is het Kadaster. Hierin staat beschreven wie eigenaar is van een woning en de bijbehorende grond. Andere voorbeelden van registergoederen zijn erfpacht en ook je hypotheek.

Publiekrechtelijke beperkingen

Als huiseigenaar krijg je vrijwel altijd te maken met publiekrechtelijke beperkingen. Dit is een container begrip waaronder alle beperkingen vallen die door de overheid – vaak je gemeente – van zijn opgelegd aan de eigenaar van onroerende zaken. Door de publiekrechtelijke beperkingen kan de gemeente zorgen dat de woonomgeving voor iedereen prettig blijft.

De belangrijkste voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen zijn: bestemmingsplannen, bouwvergunningen en – voorschriften, milieuvoorschriften en gebruikswijzigingen.

Erfdienstbaarheden

Misschien loop je tijdens het lezen van het koopcontract ook wel tegen de term ‘erfdienstbaarheden’ aan. Met deze term wordt bedoeld dat anderen gebruik mogen maken van een deel van jouw grond. Het meest voorkomende voorbeeld is het recht van overpad. Bij recht van overpad mogen mensen over jouw grond lopen of rijden om bij het heersende erf te komen. Ook het recht van uitzicht waardoor je niet uitzichtbelemmerend mag bouwen kan van toepassing zijn.

Comparant

De term comparant klinkt ingewikkelder dan het is. Met een comparant wordt iemand bedoeld die voor de notaris verschijnt om een akte te laten opmaken. Wanneer jij naar de notaris gaat om de koop officieel te bekrachtigen ben jij een comparant. Ook de verkopers zijn een comparant, omdat zij ook betrokken zijn bij de (ver)koop van de woning.

Hoofdelijkheid

Ook het begrip hoofdelijkheid roept waarschijnlijk meer vraagtekens op dan nodig is. Eigenlijk zegt de term niets anders dan dat alle kopers als 1 persoon worden behandeld. Koop je dus met je partner, dan zijn jullie beide volledig verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken in het koopcontract. Het meest sprekende voorbeeld is de boetesom die je moet betalen als jullie onterecht afzien van de koop. Deze kan dan bij beide kopers volledig worden verhaalt en niet bij allebei voor de helft.

De Hypotheker Caha Shoot 25

Heb jij vragen? Kom eens langs!

Een huis kopen is spannend en er komt veel op je af. Misschien roept het ook wel veel vragen op. Onze hypotheekadviseurs staan dan altijd voor je klaar met een antwoord. Maak daarom gerust eens een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek om al je vragen te stellen. 

 

Afspraak maken