Home Campagne

Veelgestelde vragen over de ORV

Het is niet altijd verplicht om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten bij je hypotheek. Toch kan dit wel verstandig zijn. Bekijk onderstaand de veelgestelde vragen over deze verzekering.

J8a9543 Social Media

Meest gestelde vragen overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) is een verzekering die een vooraf bepaald kapitaal uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon. Dat kan een vast bedrag zijn, maar je kunt ook kiezen voor een in de toekomst dalende uitkering. Het verzekerde bedrag neemt dan tijdens de looptijd via een van tevoren vastgesteld schema af.

Welke soorten overlijdensrisicoverzekeringen zijn er?

  • Tijdelijke gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
    Bij deze verzekering wordt een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd, wanneer de verzekerde overlijdt binnen de looptijd van de verzekering. Leeft de verzekerde nog aan het eind van de looptijd, dan eindigt de verzekering dus zonder uitkering. 
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
    Het verschil met de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is dat de verzekerde som jaarlijks met een gelijk bedrag daalt. De duur van de premiebetaling is korter dan de duur van de verzekering, omdat anders de laatste jaren de premie relatief te hoog zou zijn. 
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
    Bij deze soort daalt de verzekerde som jaarlijks volgens het aflossingsschema van een lening die wordt afgelost in annuïteiten. De verzekerde som daalt in de eerste jaren langzaam en daarna steeds sneller. Ook bij deze verzekering is de duur van de premiebetaling korter dan de duur van de verzekering.


Wat zijn de voordelen van een overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden van de verzekerde persoon eenmalig een bedrag uit aan de nabestaanden. De uitkering stelt nabestaanden bijvoorbeeld in staat de hypotheek (deels) af te lossen en zo in de woning te kunnen blijven wonen. Het kan ook dienen als buffer om inkomensverlies (tijdelijk) op te vangen.

Wat zijn de nadelen van een overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering keert alleen het verzekeringsbedrag uit wanneer de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Bij het verstrijken van de looptijd vervalt ook de verzekering. Hierdoor wordt er bij het overlijden buiten de verzekeringsperiode geen geld uitgekeerd.

Wanneer heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig?

De overlijdensrisicoverzekering is er om nabestaanden te beschermen tegen financiële zorgen. Komen zij in financiële problemen bij het overlijden van de verzekerde, dan is het raadzaam om een overlijdensrisicoverzekering te hebben.

Moet ik toestemming hebben van mijn bank voor het opzeggen van mijn overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering is vaak verpand aan de hypotheek. Er is toestemming nodig van de hypotheekverstrekker voor het opzeggen of oversluiten van de overlijdensrisicoverzekering. Neem altijd contact op met de hypotheekverstrekker voorafgaand aan het opzeggen of wijzigen van de overlijdensrisicoverzekering.

Wat wordt bedoeld met verpanding van de overlijdensrisicoverzekering?

Verpanding van een overlijdensrisicoverzekering houdt in dat de rechten uit de polis overgedragen worden aan de geldverstrekker. Wanneer de polis wordt uitgekeerd, los je met de uitkering je hypotheek geheel of gedeeltelijk af. Het doel van de verpanding is dat de geldverstrekker er dan zeker van is dat je de uitkering gebruikt om de hypotheek te verlagen.

Hoe kan ik mijn overlijdensrisicoverzekering opzeggen?

Heeft u toestemming van de geldverstrekker, dan kunt u besluiten om uw overlijdensrisicoverzekering op te zeggen. Dit kunt u rechtstreeks via uw verzekeraar doen. Bij de meeste verzekeraars kunt u de verkering via de post, e-mail of op de website opzeggen. 

Kan ik besparen op mijn huidige premie?

In de afgelopen jaren hebben veel verzekeraars de premie op hun overlijdensrisicoverzekering verlaagd. Het is dus mogelijk dat je premie verlaagd kan worden. Met onze rekentool ontdek je in drie snelle stappen of dat zo is.