13-10-2020

Renteverwachtingen van onze expert Rachelle Rijk

Rachelle Rijk | Treasurer en CFO | Obvion

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. In het begin van de huidige pandemie in maart verlaagde de Amerikaanse centrale bank (Fed) de beleidsrente fors om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus tegen te gaan. Later richtte het zich met name op de lange kant van de curve, onder andere door obligaties aan te kopen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de – reeds lage – beleidsrente gedurende de gehele coronacrisis gelijk gehouden. Ook zij richtten zich middels aankoopprogramma’s met name op de lange kant van de curve.

Zoals verwacht hebben zowel de ECB als de Fed de beleidsrente tijdens de meest recente vergaderingen op respectievelijk 10 en 16 september wederom gelijk gehouden. De volgende vergaderingen vinden plaats op respectievelijk 29 oktober en 5 november. Ook hierbij wordt verwacht dat de beleidsrente gelijk gehouden zal worden. 

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange kapitaalmarktrentes zijn in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. De inflatieverwachtingen in de eurozone liggen onder de streefwaarde van circa twee procent. ECB-hoofdeconoom Lane gaf aan dat per vergadering bekeken wordt of er meer monetaire stimulus nodig zal zijn. In het algemeen wordt verwacht dat de ECB het huidige noodprogramma aan het einde van dit jaar zal uitbreiden. Een uitbreiding van dit programma kan leiden tot een neerwaartse druk op de rente.

Op 15 oktober vindt de volgende vergadering van de Europese Unie (EU) plaats. Hierbij zal ook Brexit weer aan bod komen. De Britten hopen dat de EU-leiders hoofdonderhandelaar Barnier toestemming zullen verlenen voor zogenoemde ‘tunnelonderhandelingen’ (besloten onderhandelingen zonder inmenging van politieke belanghebbenden of media). Deze onderhandelingen zouden voor een doorbraak in de huidige patstelling moeten zorgen. Een eventuele doorbraak kan zorgen voor een opwaartse druk op de rente.

In Europa laten de besmettingscijfers in de afgelopen periode weer een stijging zien. Ook Duitsland, dat het relatief goed deed, kampt de laatste tijd met een toenemend aantal nieuwe besmettingen. Naar verwachting zal dit tot een verscherping van de maatregelen leiden. In de komende periode zal duidelijk worden hoe hier invulling aan gegeven wordt.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht dalend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Dimitry Fleming.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward