14-9-2021

Renteverwachtingen van onze expert Mirjam Bani

Mirjam Bani | Econoom Huizenmarkt | ING

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor-tarieven. Dit zijn de rentes waartegen banken onderling geld lenen. Deze Euribor-tarieven liggen al heel lang op zeer lage (en negatieve) niveaus. Dit komt vooral doordat het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) al langere tijd ongekend ruim is. De ECB houdt haar beleidsrentes zo laag om de economie te stimuleren. Dit moet helpen de inflatie richting de ECB-doelstelling van ‘2 procent op de middellange termijn’ te bewegen.

De inflatie in het eurogebied liep in augustus verder op naar 3,0 procent. Door de combinatie van (tijdelijke) tekorten aan de productiekant en verdere groei van de vraag naar goederen en diensten houdt de inflatiedruk de rest van het jaar naar verwachting aan. Toch blijft het onwaarschijnlijk dat de ECB het monetair beleid op korte termijn echt zal ‘verkrappen’, omdat een te vroege verhoging van de ECB-rentes een pril herstel van de Europese economie in de knop zou kunnen breken. Bovendien heeft de ECB haar inflatiedoelstelling recent aangepast van ‘dichtbij maar onder de 2 procent’, naar ‘2 procent op de middellange termijn’. Met de nieuwe strategie vergroot de ECB haar ruimte om het zeer stimulerende monetaire beleid voort te kunnen zetten.

Gegeven bovenstaande marktontwikkelingen is de kans groot dat de variabele hypotheekrentes de komende tijd laag blijven.


Verwachtingen voor de langlopende rente

De tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd zijn de afgelopen kwartalen naar zeer lage niveaus gedaald. Dat komt vooral doordat de kapitaalmarktrentes in afgelopen jaren naar historisch lage niveaus waren gedaald. Daarnaast zet de zeer grote concurrentie tussen geldverstrekkers op de hypotheekmarkt neerwaartse druk op de hypotheekrentes.

De kapitaalmarktrentes stegen in de eerste helft van het jaar, maar zijn recent weer gedaald. Per saldo staan de kapitaalmarktrentes nu licht hoger dan eind 2020. De stijging komt deels door hogere inflatieverwachtingen in het eurogebied. Zo zijn de groeivooruitzichten voor de meeste Europese landen een stuk positiever dan begin dit jaar. Corona-gerelateerde problemen bij productie zijn een tweede verklaring voor de hogere inflatie. Toch lijken de meeste factoren die nu extra opwaartse inflatiedruk zetten van tijdelijke aard te zijn en gaat de ECB vooralsnog uit van een inflatie onder de doelstelling van 2% voor 2022 (1,7 procent).

Als de kapitaalmarktrentes oplopen, zet dit opwaartse druk op de leentarieven voor consumenten en bedrijven. Bij hogere rentes wordt het minder aantrekkelijk om te lenen en dat zou het herstel van de investeringen en de consumptie in de weg kunnen staan. De Europese Centrale Bank probeert daarom de stijging van de kapitaalmarktrentes af te remmen. Zo koopt de ECB tot in 2022 onder het PEPP voor honderden miljarden aan obligaties in de markt. Omdat de economische vooruitzichten zijn verbeterd, heeft de ECB recent wel besloten om het maandelijkse opkoopbedrag binnen het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) vanaf het vierde kwartaal te verlagen.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben de kans vergroot dat de tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd de komende tijd wat gaan stijgen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward