8-6-2021

Renteverwachtingen van onze expert Mirjam Bani

Mirjam Bani | Econoom Huizenmarkt | ING

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor-tarieven. Dit zijn de rentes waartegen banken onderling geld lenen. Deze Euribor-tarieven liggen al heel lang op zeer lage (en negatieve) niveaus. Dit komt vooral doordat het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) al geruime tijd ongekend ruim is. De ECB houdt haar beleidsrentes zo laag om de economie te stimuleren en dat zou moeten helpen de inflatie blijvend richting de ECB-doelstelling van ‘onder, maar dichtbij 2%’ te krijgen.

De inflatie in het eurogebied is begin 2021 flink opgeveerd en bereikte in mei de 2%. Mede door hogere grondstofprijzen en positieve economische groeivooruitzichten kan deze de rest van het jaar rond dit niveau blijven bewegen. Toch blijft het onwaarschijnlijk dat de ECB het monetair beleid op korte termijn zal ‘verkrappen’. Zo komt de stijging van de inflatie voor een deel door tijdelijke factoren, zoals een flinke stijging van de energieprijzen. Bovendien kan een te vroege verhoging van de ECB-rentes een pril herstel van de Europese economie in de knop breken.

ECB-prominenten/bestuurders hebben er recent (weer) op gehint dat de ECB van plan is tot zeker de lente van 2022 door te gaan met de huidige stimuleringsmaatregelen. De hoop is dat tegen die tijd, geholpen door de vaccins, de economie voldoende is hersteld om de stimuleringsmaatregelen geleidelijk aan af te bouwen.

Gegeven bovenstaande marktontwikkelingen is de kans groot dat de variabele hypotheekrentes de komende tijd laag blijven.


Verwachtingen voor de langlopende rente

De tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd zijn de afgelopen kwartalen naar zeer lage niveaus gedaald. Dat komt vooral doordat de kapitaalmarktrentes in afgelopen jaren naar historisch lage niveaus waren gedaald. Daarnaast zet de zeer grote concurrentie tussen geldverstrekkers op de hypotheekmarkt neerwaartse druk op de hypotheekrentes.

Vanaf hun zeer lage niveaus zijn de kapitaalmarktrentes dit jaar per saldo opgeveerd. Dat komt deels doordat de inflatie in het eurogebied recent is opgelopen. De hogere inflatie is mede het gevolg van positievere economische vooruitzichten in de meeste Europese landen. En hoewel de Europese economie terugkijkend in een recessie is beland, is er dit tweede kwartaal uitzicht op een fors economisch herstel. Het aantal nieuwe besmettingen is significant gedaald, terwijl het vaccinatietempo recent juist flink is verhoogd. Corona-gerelateerde problemen bij productie zijn een tweede verklaring voor de hogere inflatie. Het opveren van de kapitaalmarktrentes zet opwaartse druk op de hypotheekrentes met een lange rentevaste looptijd.

Bij hogere (kapitaalmarkt)rentes wordt het minder aantrekkelijk om te lenen en dat zou het herstel van de investeringen en de consumptie in de weg kunnen staan. Centrale banken zetten daarom alle zeilen bij om het economisch herstel te bevorderen door het voeren van ruim monetair beleid. De Europese Centrale Bank is van plan tot in 2022 onder het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) voor honderden miljarden aan obligaties op te kopen in de markt. De Europese Centrale Bank probeert hiermee de stijging van de kapitaalmarktrentes af te remmen.

Bovenstaande marktontwikkelingen hebben de kans vergroot dat de tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd de komende tijd wat gaan stijgen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward