13-4-2021

Renteverwachtingen van onze expert Rachelle Rijk

Rachelle Rijk | Treasurer en CFO | Obvion

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. In het begin van de huidige pandemie in maart 2020 verlaagde de Amerikaanse centrale bank (Fed) de beleidsrente fors om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus tegen te gaan. Later richtte het zich met name op de langere kant van de curve, onder andere door obligaties aan te kopen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de – reeds lage – beleidsrente gedurende de gehele coronacrisis gelijk gehouden. Ook zij richtte zich middels aankoopprogramma’s met name op de langere kant van de curve. Zowel de ECB als de Fed hebben de beleidsrente tijdens de laatste vergaderingen zoals verwacht gelijk gehouden. De eerstvolgende ECB- en Fed-vergaderingen vinden plaats op respectievelijk 22 en 28 april. In het algemeen wordt verwacht dat de beleidsrente tijdens beide vergaderingen gelijk gehouden wordt.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange kapitaalmarktrentes zijn in de afgelopen periode gestegen. Deze stijging is met name het gevolg van hogere inflatieverwachtingen. Als de coronamaatregelen worden versoepeld en de economie (deels) herstelt zou de inflatie kunnen stijgen. In de Verenigde Staten (VS) wordt bovendien fors uitgepakt met economische steunmaatregelen. Ook deze stimulus zou de inflatie kunnen opdrijven. Het is echter nog maar de vraag of de inflatie structureel hoger komt te liggen. Deze wordt doorgaans vooral aangewakkerd door loonstijgingen, die normaliter weer het gevolg zijn van krapte op de arbeidsmarkt. Vooralsnog is met een toegenomen werkloosheid van dit laatste geen sprake.

Daarnaast laat het herstel in de eurozone langer op zich wachten dan eerder gehoopt. In tegenstelling tot de VS, waar de mobiliteit zich herstelt, zijn veel economieën in Europa nog grotendeels dicht. De uitrol van de vaccins loopt in de eurozone achter op de VS. Mede hierdoor vindt er geen versoepeling van de maatregelen plaats, en is er in enkele landen zelfs sprake van een verscherping van de maatregelen. Mochten de hogere inflatieverwachtingen desondanks aanhouden, kan dit zorgen voor een stijging van de lange hypotheekrente.

Per saldo verwachten wij een licht stijgend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Mirjam Bani.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward