20-7-2021

Renteverwachtingen van onze expert Rachelle Rijk

Rachelle Rijk | Treasurer en CFO | Obvion

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode vrijwel gelijk gebleven. In het begin van de huidige pandemie in maart 2020 verlaagde de Amerikaanse centrale bank (Fed) de beleidsrente fors om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus tegen te gaan. Later richtte het zich met name op de langere kant van de curve, onder andere door obligaties aan te kopen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de – reeds lage – beleidsrente gedurende de gehele coronacrisis gelijk gehouden. Ook zij richtte zich middels aankoopprogramma’s met name op de langere kant van de curve.

Tijdens de ECB-vergadering op 10 juni heeft de centrale bank de beleidsrente gelijk gehouden. Ook de Fed liet op 16 juni de beleidsrente gelijk. Wel is de kans op een eerdere renteverhoging (in 2023 in plaats van in 2024) door de Fed toegenomen. Op respectievelijk 22 en 28 juli vinden de eerstvolgende ECB- en Fed-vergaderingen plaats.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.


Verwachtingen voor de langlopende rente

De lange kapitaalmarktrentes zijn in de afgelopen periode gedaald. De zorgen rondom het coronavirus zijn weer toegenomen. De deltavariant van het coronavirus maakt een forse opmars en is op meerdere plekken dominant geworden. Hoewel de bestaande vaccins goed lijken te werken kan dit zorgen voor een verscherping van de maatregelen. In de afgelopen periode werden er in meerdere landen juist versoepelingen doorgevoerd, met als meest extreme voorbeeld Engeland, dat op 19 juli 2021 vrijwel alle restricties losliet. Verscherpingen van de coronamaatregelen zouden onder andere het economische herstel in de weg kunnen staan. Als het aantal nieuwe besmettingen toe blijft nemen kan dit zorgen voor een neerwaartse druk op de rente.

De Amerikaanse president Biden verwacht dat de oplopende inflatie in de Verenigde Staten van tijdelijke aard is. Hiermee sluit hij zich onder andere aan bij Fed-voorzitter Powell. Critici vrezen dat een combinatie van economische steunpakketten en ruim monetair beleid tot een oververhitting van de economie kan leiden. De komende periode zal inflatie een belangrijk thema blijven en beleggers zullen centrale bankvergaderingen nauwlettend in de gaten houden. De ECB gaf eerder al aan dat zij bereid zijn de inflatie tijdelijk boven de 2% uit te laten komen. Mocht de inflatiestijging toch van een meer structurele aard blijken kan dit zorgen voor een opwaartse druk op de rente.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht dalend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

 

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Mirjam Bani.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward