Blog Blog

Renteverwachtingen van onze expert Mirjam Bani

Mirjam Bani ING Mirjam Bani | Econoom Huizenmarkt | ING Mirjam Bani is sinds 2017 werkzaam als Econoom Huizenmarkt bij de ING. Ze houdt zich hier vooral bezig met de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Mirjam is verantwoordelijk voor de content die ING publiceert over de Nederlandse woningmarkt, zoals hun visie en prognoses voor de woningmarkt.
Leestijd: 5 min
Laatste update: 10-6-2022

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor-tarieven. Dit zijn de rentes waartegen banken onderling geld lenen. Deze Euribor-tarieven liggen al heel lang op zeer lage (en negatieve) niveaus. Dit komt vooral doordat het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) al langere tijd ongekend ruim is. De ECB hield haar beleidsrentes zo laag om de economie te stimuleren. Dit moest helpen de toen lage inflatie richting de ECB-doelstelling van ‘2% op de middellange termijn’ te sturen.

Inmiddels bereikte de eurozone-inflatie in mei met zo’n 8,1% het hoogste niveau in decennia. Verstoringen aan de aanbodkant van de economie als gevolg van de coronacrisis waren afgelopen periode een belangrijke oorzaak van de hoge inflatie. De oorlog in Oekraïne voert via een flinke stijging van de prijzen van olie, gas en graan de inflatiedruk verder op. Om te voorkomen dat de hoge inflatie langdurig wordt, stopt de ECB per 1 juli met het opkopen van obligaties. Kort daarna verhoogt zij het tarief waartegen banken bij de centrale bank kunnen lenen met 25 basispunten. Dit is dan de eerste keer sinds 2011 dat de beleidsrente weer wordt verhoogd.

Gegeven bovenstaande marktontwikkelingen kunnen de variabele hypotheekrentes de komende tijd iets oplopen.

Verwachtingen voor de langlopende rente

Afgelopen decennia zijn de tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd naar zeer lage niveaus gedaald. Dat komt vooral doordat de kapitaalmarktrentes in die periode naar historisch lage niveaus zijn gedaald. Daarnaast zet de zeer grote concurrentie tussen geldverstrekkers op de hypotheekmarkt neerwaartse druk op de hypotheekrentes.

Sinds begin dit jaar zijn de kapitaalmarktrentes vanaf hun zeer lage niveaus flink opgeveerd. Hogere inflatieverwachtingen in het eurogebied en positievere verwachtingen over het economisch herstel van de coronacrisis zorgden eerst voor hogere rentes. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de rentes per saldo verder gestegen. Zo nam de inflatiedruk toe en willen Europese overheden meer geld gaan lenen om hogere uitgaven aan defensie en energie te financieren. Dat zorgt voor extra opwaartse druk op de rentes.

Bovenstaande marktontwikkelingen vergroten de kans dat de tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd de komende tijd hoog blijven.

 

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward