24-1-2022

Renteverwachtingen van onze expert Rachelle Rijk

Rachelle Rijk | Treasurer en CFO | Obvion Rachelle Rijk is sinds 2019 Chief Financial Officer (CFO) bij Obvion Hypotheken. Zij is al twaalf jaar werkzaam bij Obvion, als funding & risk manager en later als Manager Treasury.

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

 

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente is in de afgelopen periode gestegen, nadat deze eind 2021 een korte dip liet zien. Zoals verwacht was dit het gevolg van tijdelijke eindejaarseffecten, door banken die hun geld kort willen stallen aan het eind van het jaar. Hierdoor ligt de korte rente momenteel weer op het niveau van vóór de daling. De eerstvolgende vergaderingen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) vinden plaats op respectievelijk 26 januari en 3 februari. In het algemeen wordt tijdens deze vergaderingen nog geen renteverhoging verwacht. De eerste verhoging van de Fed wordt momenteel verwacht in maart. De ECB volgt naar verwachting pas later in het jaar. 

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

 

Verwachtingen voor de lange rente 

De lange kapitaalmarktrentes zijn in de afgelopen periode licht gedaald. De hoge inflatiedruk houdt voorlopig aan. De Amerikaanse inflatie in december was gelijk aan 7% op jaarbasis. De inflatie in de eurozone was in dezelfde periode gelijk aan 5%. Beide getallen liggen ruim boven het inflatiestreven van ca. 2% dat door zowel de Fed als de ECB gehanteerd wordt. De hogere inflatie zorgt ervoor dat centrale banken hun monetaire beleid zullen verkrappen. De Fed spreekt al openlijk over het afbouwen van monetaire steun. De ECB is vooralsnog terughoudender, maar de druk om te verkrappen zal voorlopig aanhouden. Het afbouwen van monetair beleid kan zorgen voor een opwaartse druk op de rente.

De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Europa, Kluge, gaf aan dat het einde van de coronapandemie in Europa mogelijk in zicht is. Als de omikronvariant verdwijnt kan er een periode van rust komen door wijdverspreide immuniteit als het gevolg van vaccinaties óf immuniteit als gevolg van een eerdere infectie. Later dit jaar kan het virus dan alsnog terugkomen, maar dan zal corona naar verwachting endemisch en beheersbaar zijn. Hierbij zal de maatschappij niet meer zo worden ontwricht als in de afgelopen periode het geval was. Een dergelijke ontwikkeling kan zorgen voor een opwaartse druk op de rente. 

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht stijgend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

 

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Mirjam Bani.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward