Blog Blog

Renteverwachtingen van onze expert Rachelle Rijk

Rachelle Rijk | Treasurer en CFO | Obvion Rachelle Rijk is sinds 2019 Chief Financial Officer (CFO) bij Obvion Hypotheken. Zij is al twaalf jaar werkzaam bij Obvion, als funding & risk manager en later als Manager Treasury.
Leestijd: 5 min
Laatste update: 6-1-2023

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente  

De korte rente heeft in het afgelopen jaar een flinke stijging laten zien. Centrale banken proberen wereldwijd de hoge inflatie middels renteverhogingen in te dammen. De Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft de rente in 2022 zeven keer verhoogd. Op 1 februari staat de eerstvolgende Fed-vergadering op de agenda. In het algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse beleidsrente tijdens deze vergadering met een kwart procentpunt verhoogd wordt, maar een half procentpunt is ook goed mogelijk. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde de beleidsrente in 2022 viermaal. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 2 februari. De verwachting is dat de ECB de beleidsrente tijdens deze vergadering wederom zal verhogen. Het is echter nog maar de vraag hoe hoog deze verhoging gaat zijn. De financiële markten lijken momenteel te rekenen op een half procentpunt. Zolang de inflatie zich boven het streefniveau van 2% bevindt zullen renteverlagingen niet tot de opties behoren.

Per saldo verwachten wij een stijgend niveau van de korte hypotheekrente in de komende periode.

Verwachtingen voor de lange rente

De lange kapitaalmarktrentes zijn het nieuwe jaar begonnen met een daling. De inflatie in de eurozone viel in december lager uit dan verwacht, maar met een niveau van 9,2% is de inflatie nog steeds veel te hoog. In de Verenigde Staten zagen we de afgelopen periode ook een lichte daling van de inflatie. De in december gepubliceerde data toonde een inflatie van 7,1%, waarbij een inflatie van 7.3% werd verwacht. De inflatie in zowel de eurozone als de Verenigde Staten bevindt zich nog altijd ruim boven het streefniveau van ca. 2% wat de Fed en ECB hanteren. De dalende inflatie kan ervoor zorgen dat centrale banken de beleidsrente minder hoeven te verhogen. Hierdoor is de opwaartse druk op de rente licht afgenomen. Ondanks de lichte daling van de inflatie benadrukten zowel de ECB als de Fed dat ze krachtig blijven optreden tegen de inflatie totdat de inflatie in de buurt komt van het streefniveau. Wel zien we dat de centrale banken momenteel kleinere rentestappen begroten dan in het afgelopen jaar. Zowel de ECB als de Fed benadrukken dat de tempoverlaging van rentestappen gedaan wordt om te kijken hoe de inflatie en werkgelegenheid reageren op de eerder genomen rentestappen. Tegelijkertijd spraken beide centrale banken uit dat de tempoverlaging niet betekende dat de inflatiebestrijding niet meer urgent is.

Door de verhoging van de beleidsrente in de afgelopen periode zijn er in zowel Amerika als Europa omgekeerde rentecurves ontstaan. Dit betekent dat de rente op korter lopende leningen hoger is dan de rente op langer lopende leningen. Dit is ook zichtbaar in het kleine verschil in rente tussen de 10 en 30-jaars hypotheekrente vergeleken met de afgelopen jaren. De omgekeerde rentecurves zijn ontstaan door het verhogen van de beleidsrente en tegelijkertijd de verwachting vanuit de financiële markten dat de hogere rentes op lange termijn niet houdbaar zijn wegens een verslechtering van de economie. Een omgekeerde rentecurve is in veel gevallen dan ook een voorbode van een recessie gebleken. Zowel de ECB als de Fed hebben als primaire taak om inflatie onder controle te krijgen en zullen een verkrappend beleid voeren, zelfs als dit tot een verslechtering van de economie leidt. Voor de komende maanden zal de ontwikkeling van de inflatie bepalend zijn voor de strategie van de centrale banken.

Per saldo verwachten wij een gelijkblijvend tot licht stijgend niveau van de lange hypotheekrente in de komende periode.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Mirjam Bani.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward