Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat is vermogensrendementsheffing?

Vermogensrendementsheffing is de term voor de wijze waarop in Box 3 het vermogen minus de schulden wordt belast. In 2016 komt deze belasting in de regel neer op een tarief van 1,2 procent over je huidige vermogen na aftrek van mogelijke vrijstellingen. Per 1 januari 2017 krijgt iedereen te maken met een nieuwe vermogensrendementsheffing in box 3.

Vermogensrendementsheffing in 2016

In Box 3 wordt een vast rendement over de bezittingen minus schulden vastgesteld en vervolgens belast. Dit wordt de vermogensrendementsheffing genoemd. Het vaste percentage is vastgesteld op 4 procent. Dit rendement wordt belast met een tarief van 30 procent. Per saldo betaal je dus 1,2 procent (4 procent x 30 procent) over het gemiddelde vermogen. 

Een deel van je gemiddelde vermogen is vrijgesteld voor heffing. Het heffingsvrije vermogen voor 2016 is 24.437 euro per belastingplichtige. Dit betekent als je samenwoont dat je samen een heffingsvrij vermogen hebt van 48.874 euro. 

Blijft jouw vermogen onder het heffingsvrije vermogen, dan heb je volgens de Staat geen voordeel uit sparen en beleggen en hoef je geen belasting te betalen in Box 3. Is je vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in Box 3. 

Om de waarde van je vermogen te bepalen, moet je uitgaan van het vermogen op 1 januari van het jaar. 

Rekenvoorbeeld
Je bezit het volgende vermogen:

  Waarde op 1-1-2016
Aandelen € 28.250
Spaargeld € 22.600
Totaal € 50.850
Schulden € 8.250

 

Gemiddelde bezittingen € 50.850 
Gemiddelde schulden € 8.250 -
Drempel €  3.000 +
Totaal € 45.600 
Heffingsvrij vermogen € 24.437 -
Belastbaar € 21.163 

 

Het fictieve rendement over je belastbare vermogen is: 4% van € 21.163 = € 846,52. Hierover betaal je 30% belasting. Jouw vermogensrendementsheffing in Box 3 is: 30% van  € 846,52 = € 253,96. 

Vermogensrendementsheffing in 2017

Per 1 januari 2017 krijgt iedereen te maken met de nieuwe rendementsheffing in box 3. De hoogte van het fictieve rendement wordt afhankelijk van de hoogte van het box 3-vermogen en varieert van 2,9 tot 5,5% (nu 4%).

Nieuwe vermogensrendementsheffing per 2017

De vermogensrendementsheffing zal in het nieuwe systeem gebaseerd worden op de landelijk gemiddelde verdeling van het vermogen in box 3 over spaargeld én beleggingen. Over de waarde van het spaargeld en de beleggingen wordt met een vooraf vastgesteld fictief percentage gerekend. Dit percentage geeft weer hoeveel rendement je met je spaargeld en/of beleggingen gemaakt zou hebben, en wordt elk jaar weer opnieuw vastgesteld op basis van de gemiddeld landelijk behaalde rendementen op spaartegoeden en beleggingen van de laatste 5 jaar.

Het belastingtarief waartegen het rendement wordt belast blijft 30%. Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar 25.000 euro per persoon. Ook in 2017 geldt dat fiscale partners het gezamenlijke vermogen in box 3 onderling mogen verdelen.

Op jezelf wonen. Ga je een huis huren of kopen?

De Hypotheker wijst je de weg in het doolhof van hypotheken en regelt alles rond je eerste hypotheek.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak