Blog Blog

Funderingsproblemen? Dit moet en kun je doen

Je leest de laatste tijd steeds vaker over funderingsproblematiek. Naar verwachting komen steeds meer huizen de komende jaren in de problemen vanwege een verouderde en kwetsbare fundering. Hoe weet je of jouw woning risico loopt en wat kun je eraan doen?

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 29/01/2024
Verzekeringen appartement

Loopt mijn huis gevaar?

Natuurlijk wil je weten of jij je ook zorgen moet maken over de fundering van jouw woning. Dat hangt van een aantal factoren af. Allereerst het bouwmateriaal van de fundering. Vroeger (vooral voor 1970) werden huizen gebouwd op houten heipalen. Houten heipalen, en in het bijzonder die van grenenhout, zijn kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Door deze aantasting worden ze zwakker, wat op termijn kan zorgen voor problemen.

Daarnaast is ook de ondergrond en de ligging van de woning belangrijk om het funderingsgevaar in te schatten. Het Nederlandse landschap bestaat uit verschillende ondergronden die op zijn te delen in 3 hoofdgroepen: kleigrond, zandgrond en veengrond. Funderingsproblemen ontstaan op dit moment vooral in gebieden met een klei- of veengrond. In het verleden liepen vooral woningen op veengrond risico, maar de problemen lijken zich steeds meer ook richting kleigrond te verplaatsen.

Op de funderingskaart van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) kun je checken hoe groot het risico is in jouw gebied. Hoe donkerder de kleur op de kaart, hoe groter de reden tot zorg. Op de kaart zie je ook wat de ondergrond is van het gebied waarin je woont.

Waarom zijn funderingen nu opeens een hot item?

Waar je nog niet zo lang geleden niemand hoorde over funderingen, haalt het onderwerp nu opeens regelmatig het nieuws. Waar komt die media-aandacht opeens vandaan? Die is voor een groot deel te verklaren door de verandering van het klimaat die meer en meer zichtbaar wordt. We kennen steeds vaker langere periodes met geen of heel weinig neerslag en dat is funest voor met name houten funderingen.

Tijdens de droogte komen de oude houten funderingspalen bloot te staan aan zuurstof. Dit zorgt voor meer schimmelgroei en aantasting van de paal die daardoor zwakker wordt. Hierdoor ontstaat verzakking aan de woning.

Hoe groot de problematiek wordt, zal de komende jaren moeten blijken. De eerste voorspellingen liegen er niet om. Het KCAF verwacht dat meer dan 1 miljoen woningen tussen nu en 2050 te maken gaan krijgen met funderingsproblemen.

Wat gaat herstel kosten en wie moet dat betalen?

Het herstellen van de fundering van een woning is een zeer ingrijpende klus die daarmee ook gepaard gaat met een fors kostenplaatje. Hoeveel de kosten bedragen, zal uiteraard van woning tot woning verschillen. Maar schattingen lopen uiteen van € 50.000 tot wel € 100.000. Dat zijn bedragen om even van te slikken.

De kosten voor funderingsherstel zijn voor de rekening van de huiseigenaar. Staat jouw huis in een risicogebied en voorzie je in de komende jaren problemen? Houd dan dus rekening met deze forse kostenpost. Wanneer je in een appartementencomplex woont, moeten de kosten gedeeld worden door alle inwoners. Tenzij anders is afgesproken. Het funderingsherstel wordt in dat geval geregeld door de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Kan ik de kosten voor funderingsherstel financieren?

Het herstellen van een fundering is dus een kostbare aangelegenheid. En lang niet iedereen heeft zomaar tienduizenden euro’s op zijn of haar spaarrekening staan om de problemen aan te pakken. Dan kan het herstel een flinke strop worden.

Gelukkig is er wel iets mogelijk op het gebied van financiering. Heb je jouw woning al een tijd in bezit, dan heb je waarschijnlijk overwaarde. Dit is het verschil tussen de openstaande hypotheek en de huidige waarde van de woning. Vaak is het mogelijk om deze overwaarde, of een deel hiervan, op te nemen. Bijvoorbeeld om een verbouwing te financieren of om de woning te verduurzamen. Je kunt je overwaarde ook gebruiken om de fundering van je woning aan te pakken.

Daarnaast bestaat er een funderingslening. Deze lening wordt nu nog slechts in een klein aantal gemeenten verstrekt, maar naar verwachting gaan de komende jaren steeds meer gemeenten zich aansluiten bij dit overheidsinitiatief. Op de website van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel lees je meer over de lening en de voorwaarden.

Funderingsproblemen bij aan- of verkoop

Wanneer je een woning koopt, wil je natuurlijk goed weten wat de technische staat is van de woning. Bij oudere woningen is het altijd aan te raden om een bouwkundige keuring uit te voeren. Deze keuring valt onder de ontbindende voorwaarden, waardoor je eventueel nog onder de koop uit kunt als de woning in slechtere staat is, dan gedacht.

Voor funderingsproblemen geldt eigenlijk hetzelfde als voor alle andere technische zaken rondom de woning. De verkoper heeft zogeheten meldingsplicht. Dit betekent dat hij of zij funderingsproblemen moet melden aan potentiële kopers als deze bij hem of haar bekend zijn.

De koper heeft aan de andere kant onderzoeksplicht en moet zelf ook onderzoeken of de woning in goede staat is. Ben je van plan om een oudere woning te kopen in een risicogebied? Voldoe dan altijd aan je onderzoeksplicht om een nare en dure teleurstelling in de toekomst te voorkomen.