Blog Blog

De ontwikkeling van de huizenprijzen sinds 1970: 19 keer zo duur in 50 jaar

In 50 jaar tijd is er heel wat veranderd op de huizenmarkt. Zo kon je in 1970 nog voor (omgerekend) gemiddeld € 23.578 een huis kopen. Inmiddels is dat bedrag opgelopen tot ruim 445 duizend euro, bijna 19 keer zo duur. Hoe ziet de ontwikkeling van de huizenprijzen sinds 1970 eruit?

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 08/09/2022
70S Interieur

Aan het begin van de jaren '70 lagen de huizenprijzen dus erg laag, maar daar kwam in dat decennium al snel een eind aan. Hoewel Nederland door de eerste oliecrisis van 1973 in een flinke recessie terecht kwam, bleef de huizenmarkt buiten schot. De ontwikkeling van de huizenprijzen vanaf 1970 begon vroeg in de jaren '70: tussen 1972 en 1978 stegen de huizenprijzen jaarlijks met minstens 20 procent, met uitschieters van 29% in 1976 en 40% in 1977.

1978 - 1983: recessie en dalende huizenprijzen

Aan het eind van deze periode kostten woningen zo'n 200.000 gulden. Dit zorgde ervoor dat woningen voor veel mensen onbetaalbaar werden. De economie verslechterde, de werkloosheid nam toe en er kwam een tweede oliecrisis. Nederland belandde opnieuw in een recessie en dit maal daalden ook de huizenprijzen met een noodvaart. De huizenprijzen in de jaren 1980 schommelden dan ook enorm: tussen 1978 en 1982 daalden de huizenprijzen met maar liefst 45 procent. Eind 1982 kostten huizen gemiddeld 137.000 gulden. 

1984 - 2008: stijgende huizenprijzen

In 1984 keerde het tij en volgde er een lange periode van stijgende huizenprijzen, tot 2008. Nederland herstelde zich van de crisis en in 1993 lagen de huizenprijzen weer op het niveau van voor de crisis. Eind jaren '90 ontstond er krapte op de huizenmarkt. Door de lage rentestanden en het toegenomen vertrouwen in de economie was er meer vraag dan aanbod. Dit was dus ongeveer dezelfde situatie als we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. 

2008-2013: kredietcrisis 

Als gevolg van het barsten van de vastgoedzeepbel in Amerika belandde de wereld in een kredietcrisis. Dit had meteen effect op de huizenmarkt: huizen werden amper verkocht en veel woningen kwamen onder water te staan. Tussen 2008 en 2013 daalden de huizenprijzen met ruim 21 procent: van gemiddeld € 262.000 naar € 206.000.

Vanaf 2013: wederom stijgende huizenprijzen

Na het dieptepunt in juni 2013 begonnen de huizenprijzen geleidelijk weer te stijgen. Het duurde nog tien jaar voordat de prijzen weer op het niveau van 2008 lagen. Onder andere door de extreem lage hypotheekrentes en het woningtekort bleven ook daarna de huizenprijzen stijgen, soms met meer dan 20 procent op jaarniveau. Toen de coronacrisis zich aandiende verwachtten veel experts een daling van de huizenprijzen, maar hier was geen sprake van. 

Begin dit jaar begonnen de hypotheekrentes te stijgen. Inmiddels zien we ook de huizenprijzen minder hard stijgen, maar van een daling is vooralsnog geen sprake. Maar als we naar de geschiedenis kijken, dan zullen de huizenprijzen vroeg of laat weer gaan dalen, gevolgd door weer een nieuwe stijging.