Actueel Nieuws

Wat is jouw maximale hypotheek in 2021?

Deze week publiceerde het Nibud de woonquotes voor 2021. Hiermee wordt bepaald hoeveel procent van het inkomen aan een woning besteed mag worden. De woonquotes hebben dus een effect op je maximale hypotheek. Kun je volgend jaar meer of minder lenen? Wij zetten het voor je op een rijtje.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 03/11/2020
Huisje op stapel geld

Wij zetten de effecten van de Nibud cijfers op de maximale hypotheek van één- en tweeverdieners en AOW'ers voor je op een rij. Met de onderstaande tabellen kun je op basis van je leefsituatie, inkomen en verschillende rentestanden vergelijken wat je volgend jaar maximaal kunt lenen en hoeveel dat scheelt met dit jaar. Alle genoemde bedragen zijn in euro's. 

Eenverdieners

Hoeveel je maximaal kunt lenen wordt onder andere bepaald door je inkomen en de gekozen hypotheekrente. Op dit moment is de gemiddelde hypotheekrente voor NHG-hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar 1,2 procent. Wanneer je dit rentepercentage aanhoudt, zie je dat de lage inkomens volgend jaar meer hypotheek kunnen krijgen. Voor modale en hogere inkomens blijft de maximale hypotheek gelijk.

Bij een hypotheekrente van 1,2%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2020 Maximaal leenbedrag 2021 Verschil
22.000 80.334 99.725 19.391
25.000  103.881 112.324 8.443
30.000 135.989 135.989 0
35.000 163.061 163.061 0
40.000 186.356 186.356 0
45.000 209.650 209.650 0
50.000 239.240 239.240
70.000 379.007 379.007
100.000 566.622 579.213 12.591


Wanneer je rekent met een hogere hypotheekrente van 2,5%, zie je hetzelfde beeld. Ook dan kunnen de lagere inkomens meer lenen en blijft de maximale hypotheek voor modale en hoge inkomens gelijk. Behalve als je een ton per jaar verdient: dan kun je juist weer meer lenen. 

Bij een hypotheekrente van 2,5%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2020 Maximaal leenbedrag 2021 Verschil
22.000 74.239 90.479 16.240
25.000  97.544 105/453 7.909
30.000 126.544 126.544 0
35.000 151.325 151.325  0
40.000 172.943  172.943  0
45.000 194.561 194.561 0
50.000 221.451  221.451
70.000 354.322 354.322 0
100.000 537.810  548.355 10.545 

 

Tweeverdieners 

Vanaf 2021 telt het tweede inkomen van tweeverdieners voor een hoger percentage mee bij de berekening van de woonquote, namelijk 90 procent. Dit jaar wordt nog maar 80 procent van het inkomen van de minst verdienende partner meegeteld. Ondanks deze aanpassing kunnen niet alle tweeverdieners in 2021 meer lenen dan in 2020. Vooral de modale en hogere inkomens kunnen volgend jaar meer lenen. Dit geldt zowel bij een hypotheekrente van 1,2% als van 2,5%. 

Bij een hypotheekrente van 1,2%:

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2020 Maximaal leenbedrag 2021 Verschil
20.000 15.000 163.061 163.061 0
25.000  20.000 209.650 209.650 0
30.000 20.000 232.944 239.240 6.296
35.000 25.000  287.088 294.643 7.555
40.000 35.000  406.079 406.079 0
50.000 45.000 526.328 538.290 11.962
70.000 50.000  695.056 710.166 15.110
100.000 70.000  984.662 1.006.068 21.406

Bij een hypotheekrente van 2,5%:

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2019 Maximaal leenbedrag 2020 Verschil
20.000 15.000 151.325 151.325 0
25.000  20.000 194.561 194.561 0
30.000 20.000 216.179 221.451 5.272 
35.000 25.000  265.741 272.069 6.328
40.000 35.000  379.631 379.631 0
50.000 45.000 500.902 510.920  10.018 
70.000 50.000  658.026 670.681 12.655 
100.000 70.000  932.204 950.131 17.927

AOW'ers

Eenverdieners met een laag AOW-inkomen kunnen volgend jaar in de meeste gevallen meer lenen (bij een rente van 1,2%). Modale tot hoge AOW-inkomens kunnen meestal evenveel en soms iets minder lenen dan in 2020.

Bij tweeverdieners met een AOW-inkomen zie je dat vooral de lage en modale inkomens meer kunnen lenen volgend jaar. 

Bij één inkomen en een hypotheekrente van 1,2%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2020 Maximaal leenbedrag 2021 Verschil
22.000 94.185 110.116 24.931
25.000  129.064  144.803 15.739
30.000 166.209 173.764 7.555
35.000 202.725 202.725 0
40.000 236.722 236.722 0
45.000 288.977 283.311 - 5.666
50.000 327.381 327.381 0
70.000 484.776 484.776 0
100.000 717.721 717.721

Bij twee inkomens en een hypotheekrente van 1,2%: 

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2020 Maximaal leenbedrag 2021 Verschil
20.000 15.000 198.318 202.725 4.407
25.000  10.000 202.725 202.725 0
30.000 20.000 321.086 327.381 6.295
35.000 20.000  360.119 367.045 6.926
40.000 35.000  519.403 528.847 9.444
50.000 45.000 681.835 681.835 0
70.000 50.000  861.265 861.265 0
100.000 70.000  1.220.125 1.220.125 0