Actueel Nieuws

Wat is jouw maximale hypotheek in 2022?

Vorige week publiceerde het Nibud de woonquotes voor 2022. Hiermee wordt bepaald hoeveel procent van het inkomen aan een woning besteed mag worden. De woonquotes hebben dus een effect op je maximale hypotheek. Kun je volgend jaar meer of minder lenen? Wij zetten het voor je op een rijtje.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 02/11/2021
Huisje op stapel geld

Wij zetten de effecten van de Nibud cijfers op de maximale hypotheek van één- en tweeverdieners en AOW'ers voor je op een rij. Met de onderstaande tabellen kun je op basis van je leefsituatie, inkomen en verschillende rentestanden vergelijken wat je volgend jaar maximaal kunt lenen en hoeveel dat scheelt met dit jaar. Alle genoemde bedragen zijn in euro's. 

Eenverdieners

Hoeveel je maximaal kunt lenen wordt onder andere bepaald door je inkomen en de gekozen hypotheekrente. Op dit moment is de gemiddelde hypotheekrente voor NHG-hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar één procent. Wanneer je dit rentepercentage aanhoudt, zie je dat alleenstaanden die tussen de € 25.000 en € 45.000 per jaar verdienen, volgend jaar enkele duizenden euro's meer kunnen lenen. Zit je onder of boven dat inkomen, dan is de leencapaciteit óf gelijk gebleven óf kan je volgend jaar minder lenen. 

Bij een hypotheekrente van 1%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2021 Maximaal leenbedrag 2022 Verschil
22.000 96.899 96.899 0
25.000  110.113 116.590 6.477
30.000 132.136 139.909 7.773
35.000 158.692 163.226 4.534
40.000 181.362 186.544 5.182
45.000 204.033 209.862 5.830
50.000 233.180 233.180
70.000 371.793 362.725  - 9.068 
100.000 557.042 557.042 0


Nu er sprake is van stijgende hypotheekrentes, is het ook handig om te kijken hoeveel je volgend jaar kunt lenen bij een hogere rente. Wanneer je rekent met een hypotheekrente van twee procent, dan zie je ongeveer hetzelfde beeld als bij een rente van één procent. Ook in dit geval kun je met een inkomen tussen de € 25.000 en € 45.000 meer lenen. Voor hogere en lagere inkomens blijft de leencapaciteit gelijk.

Bij een hypotheekrente van 2%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2021 Maximaal leenbedrag 2022 Verschil
22.000 91.761 91.761 0
25.000  107.092 112.729 5.636
30.000 128.511 135.274 6.764
35.000 153.874 157.820  3.945
40.000 175.857  180.366  4.509
45.000 197.839 202.911 5.073
50.000 284.076 284.076
70.000 355.095 355.095 0
100.000 552.370  552.370

 

Tweeverdieners 

Sinds 2021 telt het tweede inkomen van tweeverdieners voor 90 procent mee bij de berekening van de woonquote. Dat zal in 2022 ook weer het geval zijn. Voor tweeverdieners geldt dat de lagere gezinsinkomens (gezamenlijk tot ongeveer € 45.000) volgend jaar meer kunnen lenen. Voor gezinsinkomen van gezamenlijk € 50.000 of hoger blijft het te lenen bedrag gelijk. Dat geldt zowel bij de huidige rente van één procent als bij een hogere rente van twee procent. 

Bij een hypotheekrente van 1%:

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2021 Maximaal leenbedrag 2022 Verschil
20.000 15.000 158.692 163.226 4.534
25.000  20.000 204.033 209.862 5.830
30.000 20.000 233.180 233.180 0
35.000 25.000  287.589 287.589 0
40.000 35.000  398.350 398.350 0
50.000 45.000 516.883 516.883 0
70.000 50.000  683.996 683.996 0
100.000 70.000  968.994 968.994 0

Bij een hypotheekrente van 2%:

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2021 Maximaal leenbedrag 2022 Verschil
20.000 15.000 153.874 157.820 3.945
25.000  20.000 197.839 202.911 5.073
30.000 20.000 225.457 225.457 0
35.000 25.000  277.312 277.312 0
40.000 35.000  380.459 380.459 0
50.000 45.000 514.042 514.042 0
70.000 50.000  676.371 676.371 0
100.000 70.000  958.193 958.193 0


AOW'ers

Alleenstaande AOW'ers kunnen (bij een rente van één procent) in 2022 over het algemeen meer lenen dan in 2021. Sommige inkomens gaan er echter niet op vooruit. Bij tweeverdieners met AOW gaan vooral de lage en middeninkomens erop vooruit.

Bij één inkomen en een hypotheekrente van 1%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2021 Maximaal leenbedrag 2022 Verschil
22.000 119.699 119.699 0
25.000  139.260  145.738 6.477
30.000 167.113 174.855 7.773
35.000 199.499 204.033 4.543
40.000 233.180 233.180 0
45.000 279.816 279.816 0
50.000 317.384 323.862 6.477
70.000 471.542 480.611 9.068
100.000 712.495 712.495

Bij twee inkomens en een hypotheekrente van 1%: 

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2021 Maximaal leenbedrag 2022 Verschil
20.000 15.000 199.499 204.033 4.534
25.000  15.000 227.999 233.180 5.182
30.000 20.000 317.384 323.862 6.477
35.000 20.000  356.248 363.373 7.125
40.000 35.000  514.940 514.940 0
50.000 45.000 676.871 676.871 0
70.000 50.000  854.994 854.994 0
100.000 70.000  1.055.596 1.092.205 36.609