Actueel Nieuws

Wat is jouw maximale hypotheek in 2023?

Vorige week publiceerde het Nibud de woonquotes voor 2023. Hiermee wordt bepaald hoeveel procent van het inkomen aan een woning besteed mag worden. De woonquotes hebben dus een effect op je maximale hypotheek. Kun je volgend jaar meer of minder lenen? Wij zetten het voor je op een rijtje.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 07/11/2022
Huisje op stapel geld

Wij zetten de effecten van de Nibud cijfers op de maximale hypotheek van één- en tweeverdieners en AOW'ers voor je op een rij. Met de onderstaande tabellen kun je op basis van je leefsituatie, inkomen en verschillende rentestanden vergelijken wat je volgend jaar maximaal kunt lenen en hoeveel dat scheelt met dit jaar. Alle genoemde bedragen zijn in euro's. 

Eenverdieners

Hoeveel je maximaal kunt lenen wordt onder andere bepaald door je inkomen en de gekozen hypotheekrente. Op dit moment is de gemiddelde hypotheekrente voor NHG-hypotheken met een rentevaste periode van 10 jaar 4,5 procent. Wanneer je dit rentepercentage en hetzelfde salaris aanhoudt, zie je alle inkomens er volgend jaar op achteruit gaan. Alleenstaanden met de lagere inkomens hebben te maken met de grootste dalingen.

Bij een hypotheekrente van 4,5%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2022 Maximaal leenbedrag 2023 Verschil
22.000 79.602 68.747 - 10.855
25.000  104.848 78.122 - 26.726
30.000 125.818 120.884 - 4.934
35.000 146.787 141.031 - 5.756
40.000 167.757 161.178 - 6.579
45.000 188.727 181.326 - 7.401
50.000 209.696 201.473 - 8.223
70.000 322.357 316.600  - 5.756 
100.000 501.626 485.180 - 16.447


Nu er sprake is van stijgende hypotheekrentes, is het ook handig om te kijken hoeveel je volgend jaar kunt lenen bij een hogere rente. Wanneer je rekent met een hypotheekrente van zes procent, dan heb je te maken met de volgende bedragen:

 

Bij een hypotheekrente van 6%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2022 Maximaal leenbedrag 2023 Verschil
22.000 71.859 62.686 - 9.174
25.000  99.033 71.234 - 27.799
30.000 118.839 114.669 - 4.170
35.000 138.646 133.781  - 4.865
40.000 158.452  152.892  - 5.560
45.000 178.259 172.004 - 6.255
50.000 198.065 191.115 - 6.950 
70.000 301.615 296.750 - 4.865
100.000 465.627  451.727 - 13.899

 

Tweeverdieners 

Ook voor tweeverdieners hebben we gekeken naar de maximale hypotheek bij een rente van 4,5 procent en een rente van zes procent, bij een gelijkblijvend salaris in 2022 en 2023. Waar het tweede inkomen voor tweeverdieners dit jaar voor 90 procent meetelt bij de berekening van de woonquote, zal dat in 2023 100 procent zijn. Desondanks daalt de maximale hypotheek voor vrijwel alle tweeverdieners. De hogere inkomens hebben te maken met grotere dalingen in maximale hypotheek. 

 

Bij een hypotheekrente van 4,5%:

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2022 Maximaal leenbedrag 2023 Verschil
20.000 15.000 146.787 141.031 - 5.756
25.000  20.000 188.727 181.326 - 7.401
30.000 20.000 209.696 201.473 - 8.223
35.000 25.000  251.635 256.570 4.934
40.000 35.000  351.550 345.382 - 6.168
50.000 45.000 468.733 453.108 - 15.624
70.000 50.000  611.820 592.083 - 19.736
100.000 70.000  866.744 838.785 - 27,959

Bij een hypotheekrente van 6%:

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2022 Maximaal leenbedrag 2023 Verschil
20.000 15.000 138.646 133.781 -4.865
25.000  20.000 178.259 172.004 - 6.255
30.000 20.000 198.065 191.115 - 6.950
35.000 25.000  237.678 237.678 0
40.000 35.000  323.159 323.159 0
50.000 45.000 435.743 422.539 - 13.204
70.000 50.000  567.091 550.412 - 16.678
100.000 70.000  803.380 779.751 - 23.629


AOW'ers

Ook alleenstaande AOW'ers kunnen (bij een rente van 4,5 procent) in 2023 over het algemeen minder lenen dan in 2022. De laagste inkomens krijgen hierbij de grootste klappen. Tweeverdieners met een AOW-middeninkomen gaan er in sommige gevallen juist enkele duizenden euro's op vooruit. De hoogste AOW-inkomens hebben wel last van een daling.

Bij één inkomen en een hypotheekrente van 4,5%:

Bruto jaarinkomen Maximaal leenbedrag 2022 Maximaal leenbedrag 2023 Verschil
22.000 83.221 72.366 - 10.855
25.000  113.071  82.234 - 30.838
30.000 143.087 138.153 - 4.934
35.000 172.691 169.813 - 2.878
40.000 197.361 197.361 0
45.000 229.432 229.432 0
50.000 271.372 267.260 - 4.112
70.000 431.728 431.728 0
100.000 624.977 616.754
- 8.223

Bij twee inkomens en een hypotheekrente van 4,5%: 

Bruto jaarinkomen 1 Bruto jaarinkomen 2 Maximaal leenbedrag 2022 Maximaal leenbedrag 2023 Verschil
20.000 17.000 182.559 179.516 - 3.043
25.000  17.000 207.229 207.229 0
30.000 20.000 267.260 267.260 0
35.000 20.000  312.077 316.600 4.523
35.000 35.000 425.971 431.726 5.756
40.000 35.000  462.565 462.565 0
50.000 45.000 593.728 585.916 - 7.812
70.000 50.000  749.972 740.104 - 9.868
100.000 70.000  1.062.461 1.048.481 - 13.9