Nieuwe woonquotes wijzen opnieuw op somber beeld voor woningmarkt in 2022

De Hypotheker pleit voor bouwquota voor gemeenten en provincies. De nieuwe door het Nibud vastgestelde woonquotes geven volgens De Hypotheker een weinig hoopgevend beeld voor de huizenmarkt in 2022. Alles wijst erop dat de impasse op de huizenmarkt voorlopig niet wordt doorbroken. Voor vrijwel alle huishoudens blijft het bedrag voor de maximale hypotheek namelijk gelijk of is sprake van een lichte daling, blijkt uit eigen berekeningen van De Hypotheker. Alleenstaanden met een inkomen tot 45.000 euro kunnen weliswaar enkele duizenden euro’s meer lenen als de rente lager dan 2 procent is, maar dat zet geen zoden aan de dijk nu de gemiddelde huizenprijs ruim boven de vier ton ligt. De Hypotheker pleit daarom voor een breed pakket aan maatregelen, waaronder nieuwbouwquota voor gemeenten en provincies.

Michel Van Den Akker 2023 Michel van den Akker | Directievoorzitter Michel van den Akker was directievoorzitter van De Hypothekers Associatie in de periode 2019- Q1 2023. Samen met commercieel directeur Menno Luiten en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was Michel directeur bij Hypotrust en Conneqt.
Leestijd: 10 min
Laatste update 05/11/2021

De woonquote is het percentage van het inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. De uitkomst hiervan is afhankelijk van het toetsingsinkomen, de verschillende rentestanden en de leefsituatie. De Hypotheker heeft haar berekeningen gebaseerd op de bruto jaarinkomens van een- en tweeverdieners en gaat hierbij uit van gelijkblijvende salarissen. Door de vrijwel gelijkblijvende of licht dalende leencapaciteit wordt het ook in 2022 niet eenvoudiger een woning te vinden. Zo bedraagt de gemiddelde verkoopprijs van een woning ruim 400.000 euro en lijkt er geen einde te komen aan de prijsstijgingen.

“Om deze impasse te doorbreken, is het écht noodzakelijk dat het nieuwe kabinet een minister van Wonen benoemt die erop toeziet dat tot 2030 daadwerkelijk één miljoen huizen gebouwd worden”, benadrukt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. “Het is belangrijk dat er zowel starters- als seniorenwoningen bijkomen. Als de doorstroming van senioren een impuls krijgt, komen er meer woningen beschikbaar voor mensen die groter willen wonen. Zij bieden op hun beurt weer een starterswoning te koop aan. Ook het ombouwen van leegstaande kantoren naar starterswoningen gaat helpen, maar ook dit zal niet voldoende zijn. Daarom pleit De Hypotheker er voor dat de nieuwe minister, net als in de jaren tachtig, quota aan provincies en gemeentes oplegt om te waarborgen dat er voldoende nieuwbouwwoningen worden gebouwd.”

Eenverdieners

Hoeveel huizenkopers in 2022 maximaal kunnen lenen, wordt onder andere bepaald door het inkomen en de gekozen hypotheekrente. Op dit moment is de gemiddelde hypotheekrente voor NHG-hypotheken met een rentevaste periode van tien jaar 1 procent. Alleenstaanden die tussen 25.000 en 45.000 euro verdienen, kunnen bij gelijkblijvende rentetarieven in 2022 een paar duizend euro meer lenen. Als voorbeeld: heb je een inkomen van 35.000 euro per jaar dan heb je bij een rente van 1 procent volgend jaar een leencapaciteit van 163.000 euro. Zit je net onder of boven een inkomen van 25.000 en 45.000 euro, dan blijft de leencapaciteit óf gelijk óf kan je volgend jaar zelfs minder lenen. Bij een hypotheekrente van 2 procent is het beeld ongeveer hetzelfde.

Tweeverdieners

Voor tweeverdieners geldt dat de lagere gezinsinkomens (gezamenlijk tot zo’n 45.000 euro) volgend jaar meer kunnen lenen. Als voorbeeld: bij een gezinsinkomen van 45.000 euro is de leencapaciteit in 2022 bij een rente van 1 procent 210.000 euro. Voor gezinsinkomens van 50.000 euro of hoger blijft het te lenen bedrag gelijk. Dat geldt zowel bij de huidige rente van één procent als bij een hogere rente van twee procent.

AOW'ers

Bij alleenstaande AOW’ers geldt voor de middeninkomens (tussen 25.000 en 45.000 euro) dat zij in 2022 iets meer kunnen lenen. Sommige inkomens gaan er echter niet op vooruit; de lagere inkomens (tot 26.000 euro) kunnen minder lenen of blijven gelijk en de zeer hoge inkomensgroepen (vanaf 100.000 euro) dalen eveneens in leencapaciteit. Bij tweeverdieners met AOW stijgt de leencapaciteit bij een rente van 1 procent of lager. Als voorbeeld: met een gezamenlijk AOW inkomen van 55.000 euro is de leencapaciteit bij een rente van 1 procent komend jaar 363.000.

Bekijk de berekeningen van De Hypotheker voor het maximale leenbedrag in 2022 per toetsingsinkomen, rentestand en leefsituatie.