Verbouwingshypotheek

Een verbouwingshypotheek is geen specifieke hypotheekvorm. Het is meer de reden waarom men een hypotheek aanvraagt, namelijk om een verbouwing te financieren. Een verbouwing kan bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe keuken of het realiseren van een aanbouw zijn. Meestal is er al een eerste hypotheek en wordt deze eerste hypotheek verhoogd of wordt er een tweede hypotheek aangevraagd om de verbouwing te financieren.

Wanneer kan ik een verbouwingshypotheek krijgen?

Of je een verbouwingshypotheek kunt krijgen, hangt af van de waarde van de woning. De huidige waarde van de woning moet voldoende zijn of de verbouwing moet voldoende waardevermeerdering te weeg brengen om de verbouwingshypotheek te kunnen krijgen. Om de waarde aan te tonen, moet je een taxatierapport laten maken waarin de marktwaarde voor en na verbouwing wordt opgenomen.