Blog Blog

Afschaffing jubelton: wat kan er nog wel?

Sinds 1 januari 2023 is de belastingvrije schenking eigen woning, in de volksmond ook wel 'jubelton' genoemd, verlaagd van ruim een ton naar € 28.947. In 2024 zal deze schenking zelfs helemaal verdwijnen. Waarom verdwijnt de jubelton en wat zijn de alternatieven? 

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 20/02/2023
Pot met geld

Wat is de jubelton?

De jubelton was een schenkingsvrijstelling van ruim 100.000 euro. Iedereen tussen de 18 en 40 jaar oud kon eenmalig een belastingvrije schenking krijgen, van bijvoorbeeld zijn/haar ouders. Dit geld moest dan wel besteed worden aan het kopen of verbeteren van een eigen woning. 

Waarom is de jubelton afgeschaft?

De overheid vindt dat de jubelton de kansenongelijkheid op de woningmarkt in de hand werkt, omdat alleen mensen met rijke ouders of familieleden hiervan gebruik kunnen maken. Ook zou het de huizenprijzen opdrijven. Er is daarom besloten om de jubelton in 2023 te verlagen naar € 28.947. De jubelton wordt in 2024 naar alle waarschijnlijkheid helemaal afgeschaft. 

Wat zijn alternatieven voor de jubelton?

Een andere manier om geld te krijgen van je familie voor het kopen van een huis is de familiehypotheek. In principe is een familiehypotheek niets anders dan een reguliere hypotheek. Alleen leen je in dit geval het geld niet bij een bank, maar neem je een hypotheek bij familie. Een voordeel hiervan is dat jullie de leningvoorwaarden grotendeels zelf kunnen bepalen. Laat je wel goed adviseren voordat je besluit een familiehypotheek aan te gaan. 

Hoe hoog is de schenkbelasting?

Je kunt er ook voor kiezen om alsnog voor een schenking te gaan en de schenkbelasting voor lief te nemen. Hoeveel belasting je moet betalen hangt af van de hoogte van de schenking en je relatie met de schenker.

De tarieven van de schenkbelasting zijn in 2023 als volgt:

Hoogte van de schenking Partner of kinderen Kleinkinderen en verder Overige personen
Tot € 138.641 10% 18% 30%
Vanaf € 138.642 20% 36% 40%