Actueel Nieuws

Prinsjesdag 2022: de plannen van het kabinet voor de woningmarkt

Ieder jaar worden op Prinsjesdag de plannen van het kabinet voor het volgende kalenderjaar gepresenteerd. Welke plannen heeft het kabinet om de wooncrisis in 2023 te bezweren? Wij zetten alle maatregelen met betrekking tot koopwoningen voor je op een rijtje. Let op: de voorstellen zijn nog niet definitief, totdat ze akkoord zijn bevonden door de Tweede en Eerste Kamer. 

 

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 22/09/2022
Huisjes op geldstapels

Afschaffing van de 'jubelton'

De schenkingsvrijstelling eigen woning van € 106.671, ook wel jubelton genoemd, wordt in 2023 verlaagd naar € 28.947 en in 2024 waarschijnlijk helemaal afgeschaft. Het kabinet beoogt hiermee de kansenongelijkheid tussen starters op de woningmarkt te verkleinen. Ook wordt de mogelijkheid om de schenking over verschillende jaren verspreid te doen in 2023 afgeschaft. In onderstaande tabel vind je de regels per jaartal.

Jaar Maximale hoogte belastingvrije schenking Maximale spreidingsmogelijkheid voor de schenker Uiterlijke besteding van de schenking
2021  € 102.010 3 jaar: de schenking mag verdeeld worden over 2021, 2022 en 2023. Uiterlijk 31 december 2023
2022  € 106.671 2 jaar: de schenking mag verdeeld worden 2022 en 2023.  Uiterlijk 31 december 2024
2023 € 28.947 Geen spreidingsmogelijkheid   Uiterlijk 31 december 2025
2024 € 0 - -

Overdrachtsbelasting 

De overdrachtsbelasting op woningen die niet als hoofdverblijf gebruikt worden, stijgt van 8 procent naar 10,4 procent. Hiermee hoopt de overheid het minder aantrekkelijk te maken voor beleggers om woningen op te kopen.

Daarnaast wordt de grens van de startersvrijstelling verhoogd van € 400.000 naar € 440.000. Dit betekent dat personen tot 35 jaar (die niet eerder gebruik hebben gemaakt van de vrijstelling), die een huis kopen van maximaal € 440.000 géén overdrachtsbelasting hoeven te betalen. 

Verduurzaming

Door de huidige energiecrisis is verduurzaming van woningen nóg belangrijker geworden. Daarom stelt het kabinet in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dit betekent dat meer (kwetsbare) huishoudens hun woningen kunnen verduurzamen en op deze manier hun energielasten kunnen verlagen. Ook komt er het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Gemeenten zullen bepalen welke wijken wanneer overgaan op een duurzaam alternatief. Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) gaat gemeenten hierbij ondersteunen.  

Biedlogboek verplicht

Vanaf 2023 is het voor makelaars verplicht om een biedlogboek openbaar te maken nadat een woning is verkocht. Zo wordt het koopproces eerlijker en transparanter.