Blog Blog

Twee duurzaamheid trends op de Nederlandse woningmarkt

Nog 7 jaar te gaan, en dan is het 2030. Dat zegt je misschien niet direct wat, maar dat is het jaar dat alle huizen in Nederland energieneutraal moeten zijn. Dit is in 2019 in het klimaatakkoord bepaald. Huiseigenaren hebben de afgelopen jaren massaal meegeholpen aan dit ambitieuze streven: door bijvoorbeeld van het gas af te gaan, hun huis beter te isoleren en door warmtepompen en zonnepanelen aan te schaffen. Maar wat zijn de grootste duurzaamheid trends van dit moment?

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 28/02/2022
Istock 978584434

Wat zijn de twee belangrijkste duurzaamheid trends?

Deze acties van consumenten dragen zeer zeker bij aan het behalen van de klimaatdoelen, maar om de energietransitie te versnellen en in 2030 écht energieneutraal te zijn, moeten nieuwe (technologische) duurzaamheidsoplossingen op de woningmarkt beschikbaar worden voor meer huishoudens. Twee duurzame trends waar de komende jaren steeds meer consumenten mee te maken gaan krijgen zijn Smart Building en decentrale energieopslag.

1. Smart Building

Een van de trends in de bouwsector is de digitalisering. Dit is hoognodig, want de rekening van verduurzaming komt nu veelal op het bord van de consument. Nieuwe slimme technologieën kunnen ervoor zorgen dat duurzaamheidsmaatregelen gestandaardiseerd worden bij de bouw van woningen, waardoor de energietransitie te financieren is. 

Een van die nieuwe technologieën is Smart Building. Hierbij worden de verschillende (ICT-)systemen in een gebouw geïntegreerd tot één centraal systeem. Zo krijg je een ‘slimme’ woning. Dit is een woning die als het ware met je meedenkt: de verwarming, airconditioning, waterpomp, verlichting, beveiliging en andere systemen verzamelen informatie aan de hand van sensoren en microchips. Zo kunnen deze technologieën zich volledig aanpassen aan de voorkeuren en gedragspatronen van bewoners. 

Dankzij deze slimme technologie is het mogelijk om energieverbruik te minimaliseren. De verwarming en verlichting – normaalgesproken de grootste energieverbruikers in een woning – staan hier bijvoorbeeld alleen aan als er iemand in de ruimte is. Zo niet, dan detecteren de sensoren dit en blijven ze uit staan. Daarnaast levert het gebruik van deze gebouwen waardevolle data op waarmee toekomstige bouwprojecten zo duurzaam en efficiënt mogelijk kunnen worden. 

Smart Building wordt sinds een aantal jaar steeds vaker toegepast – voornamelijk bij de bouw van grote kantoorgebouwen zoals EDGE Amsterdam West –  maar staat maatschappelijk gezien nog in de kinderschoenen. Zeker als het om woningen gaat. Het is onvermijdelijk dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren voortzet en dat een slim huis de norm wordt, in plaats van uitzondering.

2. Decentrale energieopslag 

Het lokaal opwekken van duurzame energie heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Steeds meer huizen hebben een decentraal energiesysteem waarmee duurzame (zonne-) energie kan worden opgewekt. Denk aan het massale gebruik van zonnepanelen en warmtepompen. 

Er zijn verschillende partijen die op deze trend inspelen en het in de toekomst nog gebruikelijker willen maken dat consumenten hun duurzame energie opwekken en gebruiken op dezelfde plaats. Het bekendste voorbeeld daarvan zijn thuisaccu’s, zoals de Tesla Powerwall. Met een thuisaccu kan je de energie die je thuis hebt opgewekt opslaan, om vervolgens later, wanneer de zon niet schijnt, te gebruiken. 

In theorie zou dit betekenen dat consumenten ‘off the grid’ kunnen gaan en dus volledig zelfvoorzienend worden met hun duurzame energieproductie. In de praktijk van de afgelopen jaren loopt het zo’n vaart nog niet: voor de meeste huisbezitters heeft een thuisaccu weinig toegevoegde waarde. Dit komt door de salderingsregeling, die het voordelig maakt om de zonne-energie die je niet gebruikt terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Er zijn echter al jaren plannen om deze regeling af te schaffen en verwacht wordt dat dit in 2023 ook daadwerkelijk gaat gebeuren. 

Het afschaffen van de salderingsregeling zal er voor zorgen dat thuisaccu’s steeds beter worden en voordeliger zijn voor een grotere groep consumenten. Dit betekent dat het lokaal opwekken, opslaan en gebruiken van duurzame energie steeds gebruikelijker wordt in de komende jaren.   

Financiële hulp bij het verduurzamen van je huis

De overheid wil dit soort nieuwe, technologische oplossingen beschikbaar maken voor meer huishoudens. Door middel van subsidies en voordelige regelingen hopen ze mensen het  benodigde (financiële) zetje in de rug te geven. Zo kwamen verschillende regeringspartijen recentelijk met het voorstel om de salderingsregeling af te schaffen en thuisaccu’s te subsidiëren.

Er bestaan ook nu al verschillende regelingen en subsidies waardoor het verduurzamen van je huis financieel aantrekkelijk wordt. Zo kan je bijvoorbeeld een hoger hypotheekbedrag krijgen als je energiebesparende voorzieningen wil aanschaffen voor je huis, zoals zonnepanelen of een warmtepomp. De rente die je betaalt over het hogere hypotheekbedrag is dan fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook als je al een bestaande hypotheek hebt en deze wilt verhogen om je woning te verduurzamen. 

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs om te kijken welke financiële hulp jij kan krijgen.