Blog Blog

Wat is het verschil tussen een waarborgsom en een bankgarantie?

Als je van plan bent om een huis te kopen, dan verlangt de verkoper meestal dat je een waarborgsom of een bankgarantie stelt. Hoewel beide opties bedoeld zijn om de belangen van de verkoper te beschermen, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen deze twee. We leggen het je graag uit. 

 

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 15/05/2023
Geld opstapelen

Waarborgsom

Een waarborgsom is een bedrag dat je als koper stort bij de notaris, meestal ter grootte van 10% van de koopsom. Dit bedrag dient als zekerheid voor de verkoper dat jij als koper je verplichtingen nakomt. Als jij als koper de koopovereenkomst niet nakomt, kan de verkoper het bedrag van de waarborgsom claimen als vergoeding voor de geleden schade. Als jij als koper de koopovereenkomst wel nakomt, krijg je de waarborgsom terug.

Bankgarantie

Een bankgarantie werkt op een vergelijkbare manier als een waarborgsom, maar in plaats van een bedrag te storten bij de notaris, laat je de bank een garantie afgeven aan de verkoper. De bank verklaart dat zij garant staat voor het bedrag als jij de verplichtingen niet nakomt. Een bankgarantie heeft als voordeel dat je je spaargeld niet hoeft aan te spreken.

Verschillen waarborgsom en bankgarantie

Het belangrijkste verschil tussen een waarborgsom en een bankgarantie is dat je voor een waarborgsom een groot bedrag over moet maken aan de notaris. Dit bedrag krijg je pas terug als je de koopovereenkomst nakomt: dit kan een behoorlijke aanslag zijn op je financiële middelen. Bij een bankgarantie hoef je geen groot bedrag af te geven. Je betaalt alleen kosten die de bank rekent voor het afgeven van de garantie. Dit is meestal één procent van de waarborgsom. Bij een huis van € 400.000 is de waarborgsom bijvoorbeeld € 40.000 en de bankgarantie kost € 400. 

Een ander belangrijk verschil is dat de verkoper bij een waarborgsom direct over het geld kan beschikken. Bij een bankgarantie moet de verkoper eerst naar de bank om het bedrag te claimen. Dit kan soms wat tijd kosten en kan daarom voor de verkoper minder aantrekkelijk zijn.

Waar kies je voor?

Zowel een waarborgsom als een bankgarantie kennen voor- en nadelen. Waar kies jij voor?

Je kunt kiezen voor een waarborgsom als:

  • Je voldoende eigen middelen hebt en geen zin hebt om extra kosten te maken voor een bankgarantie. Als je je houdt aan het koopcontract krijg je de waarborgsom immers terug en maak je verder geen kosten.
  • Je haast hebt bij de aankoop en niet wilt wachten op de afhandeling van de bankgarantie.
  • De verkoper de voorkeur geeft voor een waarborgsom.

Je kunt kiezen voor een bankgarantie als:

  • Je het geld niet beschikbaar hebt om de waarborgsom te storten.
  • Je het geld wel beschikbaar hebt, maar op korte termijn wil inzetten voor andere doeleinden, zoals het inrichten van de woning.
  • Je geen risico wilt lopen op het verlies van een grote som geld wanneer je je verplichtingen als koper niet nakomt.

Kortom, als je een huis gaat kopen en de verkoper vraagt om een waarborgsom of een bankgarantie, dan is het goed om te weten wat de verschillen zijn tussen deze twee opties. Het is belangrijk om de afweging tussen deze twee opties goed te maken en eventueel advies in te winnen bij een deskundige voordat je een keuze maakt.