Actueel Nieuws

Aangifte IB 2023 en je hypotheek: gebruik deze tips

Vanaf 1 maart is het weer tijd om aangifte inkomstenbelasting te doen. We zetten de aandachtspunten die betrekking hebben op je woning voor je op een rij.

DHA Logo Zonder Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 08/02/2024
Belastingenvelop met geld

Bijleenregeling eigen woning

Heb je je woning verkocht voor een hogere waarde dan je eigenwoningschuld? Dan blijft er geld over na de aflossing van de eigenwoningschuld. Dit bedrag wordt ook wel de eigenwoningreserve genoemd.

Als je vervolgens binnen een periode van drie jaar opnieuw een eigen woning koopt, kun je (als je de eigenwoningreserve niet (volledig) hebt ingebracht) niet de volledige eigenwoningrente aftrekken. De rente die je maximaal kan aftrekken is de aankoopprijs van de nieuwe eigen woning min de eigenwoningreserve. Dit heet de bijleenregeling eigen woning. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Eigenwoningforfait

De belastingdienst ziet het hebben van een eigen woning als vorm van belastbaar inkomen. Daarom moet je bij een eigen woning een fiscale bijtelling boven op je inkomen hanteren: het eigenwoningforfait. Het forfait betreft een percentage van de WOZ-waarde van je huis. Voor de meeste woningen (met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.130.000) gold in 2023 een percentage van 0,43 procent.

Voor het bepalen van het eigenwoningforfait voor de IB-aangifte 2023 zijn er verder nog een paar belangrijke punten om rekening mee te houden:

 • Gebruik voor de berekening van het eigenwoningforfait de WOZ-waarde van 2023, niet die van 2024. De juiste WOZ-waarde staat op de gemeentelijke belastingaanslag van vorig jaar;
 • Indien je vorig jaar voor het eerst naar een koopwoning bent verhuisd, is voor de bepaling van het forfait de inschrijfdatum bij de nieuwe gemeente leidend. Het eigenwoningforfait bereken je dan vanaf de inschrijfdatum (en niet de verhuisdatum);
 • Wanneer je vorig jaar van koopwoning naar koopwoning bent verhuisd, bereken je het eigenwoningforfait van de twee woningen afzonderlijk. Vervolgens kijk je naar de periode waarin je daadwerkelijk in ieder huis gewoond hebt;
 • Als je je hypotheek (vrijwel) volledig hebt afgelost, ben je grotendeels vrijgesteld van deze fiscale bijtelling. Je hoeft dan maar 19,99 procent (2023) van het forfait bij je inkomen op te tellen.

Lees meer over het berekenen van het eigenwoningforfait en eventuele belastingvoordelen.

Financieringskosten eigen woning

Financieringskosten voor je eigen woning mag je eenmalig aftrekken, als ze tenminste zijn gemaakt om een eigenwoningschuld te verkrijgen. Ook bij oversluiten van een eigenwoningschuld kun je kosten maken.

Van de kosten die je hebt gemaakt voor het verkrijgen, verbeteren en/of onderhouden van een woning, zijn de meeste kosten aftrekbaar. Hieronder zie je enkele voorbeelden van kosten die wél en niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Aftrekbare kosten

 • Bemiddelingskosten voor het krijgen van een eigenwoningschuld, zoals advies- en bemiddelingskosten;
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw;
 • Taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen);
 • Kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie;
 • De royementskosten voor het doorhalen van de oude hypotheek;*
 • De boeterente bij het aflossen van de oude eigenwoningschuld;*
 • Kosten van onderhoud en verbouwing.

*Deze kosten kun je in aftrek brengen als sprake is van oversluiten.

Niet-aftrekbare kosten

 • Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning (bijvoorbeeld makelaarsprovisie);
 • Overdrachtsbelasting en omzetbelasting;
 • Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte;
 • Bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koop-/aannemingsovereenkomst.

Fiscaal partnerschap

Als jij en je partner het hele jaar fiscaal partner zijn, dan kunnen jullie de belastbare inkomsten uit jullie woning naar eigen inzicht verdelen.

Voldoen jullie niet meer aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap, dan is het niet langer mogelijk de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen naar eigen inzicht te verdelen. Tenzij jullie er beiden voor kiezen om het volledige jaar fiscaal partner te zijn, ook wel "voljaarpartnerschap".

Hulp nodig met je aangifte? Wij helpen je graag. Neem contact op met de vestiging bij jou in de buurt om de mogelijkheden voor hulp bij je aangifte inkomstenbelasting 2023 door te nemen. 

 

Afspraak maken