Taxatie van een woning

Een taxatie is het inschatten van de waarde van je woning door een (beëdigd) taxateur. Een taxatie van je woning is belangrijk wanneer je de woning wilt kopen, verkopen of verzekeren. Degene die de taxatie uitvoert is de taxateur.

Een taxatie is meestal nodig als je de financiering van een woning gaat regelen. Als een makelaar/taxateur een woning taxeert, geeft hij een zo exact mogelijke indicatie van de waarde van de woning en brengt daarover een rapport uit. Hoe de taxatie uitpakt, is uiteraard afhankelijk van het soort huis en de staat van onderhoud, maar ook van het doel van de taxatie.

De uiteindelijke taxatiewaarde is afhankelijk van het doel waarvoor de waarde is bepaald; de herbouwwaarde voor de brandverzekering kan namelijk behoorlijk afwijken van bijvoorbeeld de vrije verkoopwaarde van de woning. Veel voorkomende doelen ten behoeve waarvan getaxeerd wordt, zijn:

 • Aankoop c.q. verkoop
 • Huur c.q. verhuur
 • Financiering in hypothecair verband
 • Verzekeringen
 • Fiscale taxaties
 • Successie of nalatenschap
 • (boedel)Verdeling vij echtscheiding
 • Overdrachtsbelasting

Waardebepalende factoren

Factoren die belangrijk zijn voor een taxatie en die de waarde van een woning mede bepalen zijn onder andere:

 • Locatie, ligging en stand
 • Grootte, aard en inrichting van het terrein c.q. de opstal
 • Verhuurd of niet verhuurd
 • Eigendom van de ondergrond (erfpacht)
 • Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
 • Bouwkundige en installatietechnische kwaliteit
 • Marktsituatie