Taxatiekosten

Taxatiekosten zijn de kosten voor het laten taxeren van je woning. Voor het verkrijgen van een hypotheek op een bestaande woning is meestal een gevalideerd taxatierapport verplicht.

De kosten voor een taxatierapport staan niet vast en de prijzen verschillen per taxatiebureau en makelaar en zijn soms onderhandelbaar. De taxatiekosten kunnen aan de hand van een promillage van de getaxeerde waarde van je woning, met een minimum en maximum bedrag, berekend worden. Hoe hoger de waarde van je woning, hoe hoger de kosten voor taxatie.

Tegenwoordig werken taxateurs vaak met een vast tarief, waar de extra kosten al bij het tarief inbegrepen zitten. Door dit vaste tarief weet je van te voren al precies wat de kosten voor de taxatie van je woning zijn.

Bijkomende kosten taxatierapport

Voor het opstellen van een taxatierapport worden bijkomende kosten door de taxateur gemaakt. Bijkomende kosten zijn:

  • Kadastrale kosten/recherche
  • Verschotten
  • Administratiekosten
  • Eventuele validatiekosten 
  • Btw (21 procent)

Verschotten

Verschotten zijn extra gemaakte kosten voor het uitbrengen van een taxatierapport. Voor de taxatie van een woning zijn taxatiemodellen en de (lokale) kennis van de makelaar niet altijd voldoende. Er zijn immers factoren die van invloed zijn op de waarde van een woning die men niet kan zien, zelfs niet bij de opname door een taxateur. Het is van belang dat de taxateur wel op de hoogte is van deze omstandigheden omdat zij een positief of juist negatief effect hebben op de waarde van de woning.

De taxateur heeft de plicht om een onderzoek in te stellen naar dit soort factoren. Voorbeelden van zulke factoren (kunnen) zijn: veranderingen door de gemeente of provincie in beleid, bestemming en gebruik in: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffing. Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks e.d. Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het woongenot. Informatie van het kadaster. Deze informatie wordt veelal opgevraagd bij de gemeente. Deze kosten vallen onder de 'verschotten'.

Iedere gemeente mag haar eigen tarieven voor deze verschotten vaststellen. Daardoor kan stad A aanmerkelijk duurder uitvallen dan stad B, terwijl in stad C helemaal geen kosten worden berekend. Voor zover bekend, bedraagt het maximum tarief voor verschotten € 70,-. In nagenoeg alle gevallen zal de taxateur naast het raadplegen van het Kadaster ook een onderzoek uitvoeren naar de eigendomspapieren. Dit lijkt overbodig. Helaas blijkt uit de praktijk dat het wel noodzakelijk is om te controleren of de verkoper ook wel daadwerkelijk de eigenaar is en gerechtigd is om te verkopen. Ook dit onderzoek valt onder de verschotten.

Validatie

Steeds vaker eisen geldverstrekkers dat de waardebepaling van een taxateur gecontroleerd en gevalideerd wordt door een validatie-instituut. Een validatie-instituut heeft als taak hypotheek- en taxatiefraude tegen te gaan door taxatierapporten te controleren en te valideren. Het controleproces verloopt zowel handmatig als geautomatiseerd. Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NVRT) ziet er onder meer op toe dat de kwaliteitsmanagementsystemen van validatie-instituten voldoen aan de (internationale) normen.

De volgende validatie-instituten zijn aangesloten bij het NRVT:

  • iValidatie
  • NWWI
  • Taxateurs Unie
  • Taxatie Validatie Instituut (TVI)

Nationale Hypotheek Garantie

Bij de aanvraag van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is altijd een gevalideerd taxatierapport nodig. Validatie-instituten die zijn aangesloten bij NRVT zijn erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG.