Actueel Nieuws

5 misverstanden over een hypotheek afsluiten

Over het afsluiten van een hypotheek bestaan nog veel misverstanden. Wij vertellen je over vijf belangrijke misverstanden en leggen uit hoe het zit.

DHA Logo Grote H RGB Groot Redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update 03-06-2019
J8a2175 Social Media

1. Je kunt een hypotheek krijgen die qua maandlast even hoog is als je maandelijkse huur

Soms wordt er gedacht dat als je bijvoorbeeld een huis huurt van € 1.200 per maand, je ook een huis kunt kopen waarvan de maandlasten van de hypotheek rond de € 1.200 liggen. Maar dat is niet altijd het geval. De hypotheekverstrekker bepaalt hoeveel je kunt lenen op basis van je inkomen. Wanneer je schulden hebt, zoals een studieschuld of een private leasecontract of als je alimentatie moet betalen, dan wordt dit maximale bedrag lager. Ben jij benieuwd hoeveel je kunt lenen? Met onze rekentool weet je het binnen een minuut.
 

2. Met een studieschuld kun je geen hypotheek krijgen

Het is niet zo dat je met een studieschuld geen hypotheek kunt krijgen. Wel wordt de studieschuld meegenomen in je maximale hypotheek en kun je dus een minder hoog bedrag lenen. Heb je een lening volgens het oude leenstelsel (voor 1-9-2015) dan wordt gerekend met een maandelijkse last van 0,75% van het startbedrag van je lening. Valt je lening onder het nieuwe leenstelsel (na 1-9-2015), dan wordt uitgegaan van een maandelijkse last van 0,45% van het startbedrag van je studieschuld.

Rekenvoorbeeld

Linda heeft een studieschuld van € 10.000 en haar schuld valt onder het oude leenstelsel. Linda betaalt volgens de berekening maandelijks 0,75% van € 10.000 (€ 75) aan aflossing en rente van haar studieschuld. Stel, Linda kan met haar inkomen maandelijks een hypotheek van € 700 betalen, dan wordt dit bedrag verminderd naar € 625. Dit betekent dat Linda een minder hoge hypotheek kan afsluiten.

Lees meer over studieschuld en hypotheek.
 

3. Als zzp’er kun je moeilijk een hypotheek krijgen

Vaak heerst het beeld dat je als zzp’er niet of nauwelijks een hypotheek kunt krijgen. Gelukkig is dat niet het geval. Tegenwoordig kun je al een hypotheek krijgen na één jaar zelfstandig ondernemen! Wel is het belangrijk dat je bedrijf groei laat zien. Daarom wordt je financiële situatie uitgebreid doorgelicht. 

Lees 5 dingen die je wil weten voordat je als zzp’er een hypotheek afsluit.
 

4. Je hebt een vast contract nodig om een hypotheek te krijgen

Ook dit is niet (meer) waar. Er zijn verschillende mogelijkheden om een hypotheek te krijgen zonder vast contract. Zo kun je bij je werkgever een intentieverklaring aanvragen. Of vraag je hypotheek aan met de Inkomensbepaling Loondienst, waardoor de werkgeversverklaring overbodig wordt. Als je een flexwerker bent, kun je meedoen aan de Arbeidsmarktscan.
 

5. Je hebt altijd recht op hypotheekrenteaftrek

Niet bij iedere hypotheek ontvang je hypotheekrenteaftrek. Sinds 2013 ontvang je alleen nog aftrek bij een annuïteiten- of een lineaire hypotheek. Bij hypotheken die voor 2013 zijn afgesloten gelden ruimere regels.

Je mag maximaal 30 jaar gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast wordt het maximale percentage waarover je de aftrek ontvangt stapsgewijs verlaagd. Nu is het percentage nog 49 procent, maar in 2023 zal dit zijn teruggelopen naar 37 procent. Lees meer over hypotheekrenteaftrek.