Home Campagne

Je belastingaangifte doen over 2023: onze tips

Vanaf 1 maart 2024 kun je aangifte inkomstenbelasting doen over 2023. Je kunt hiervoor de aangifte-app of de online aangifte op Mijn Belastingdienst gebruiken. De Hypotheker geeft je graag een aantal tips.

Restschuld en hypotheekrente aftrek
Blijf je met een restschuld zitten na de verkoop van je woning, dan mag je de rente van deze schuld maximaal 15 jaar in aftrek brengen. Dit geldt alleen als je je huis na 28 oktober 2012 hebt verkocht. Het maakt niet uit of je na de verkoop huurt of dat je een nieuwe woning hebt gekocht waarin je de restschuld meefinanciert. In beide gevallen is de rente over de restschuld aftrekbaar. Ook de kosten van (een herfinanciering van) de restschuld zijn vaak aftrekbaar.

Hypotheekrenteaftrek: soms voor twee eigen woningen
Normaal gesproken mag je slechts voor één woning hypotheekrente in aftrek brengen. Heb je echter een nieuwe woning gekocht maar je oude nog niet verkocht, dan is er een uitzondering. In dit geval mag je gedurende maximaal het lopende kalenderjaar en de daarop volgende drie jaar de hypotheekrente voor beide woningen in aftrek brengen. De oude woning moet wel te koop staan en onbewoond zijn. Deze regeling geldt ook als je nieuwe woning nog in aanbouw is en je nog in je oude woning woont.

Aftrek lijfrentepremie is mogelijk
Als je premies voor een lijfrente in aftrek wilt brengen, moet je aantonen dat je te weinig pensioen opbouwt. Dit is al heel snel het geval als je een auto van de zaak of een variabel inkomen hebt zoals provisie of winstdeling. Of wanneer je pensioenregeling niet optimaal is. Het bedrag dat je over 2016 als lijfrente in aftrek mag nemen, heet jaarruimte.

Fiscaal partnerschap
Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap, dan ben je automatisch elkaars fiscale partner. Dit heeft als voordeel dat je de zogeheten “gemeenschappelijke inkomsten en uitgaven” in de voor jou meest gunstige verhouding in de aangifte mag verdelen. Denk aan de renteaftrek samen met het eigenwoningforfait en betaalde alimentatie. Het is even puzzelen maar het loont de moeite. Elektronische aangifteprogramma’s kunnen je helpen bij het maken van de juiste keuzes. Let op: als je samenwoont ben je niet automatisch elkaars fiscale partner. 

Pas getrouwd: het hele jaar fiscaal partner
Ook wanneer je in de loop van 2023 bent getrouwd, mag je net doen alsof je het gehele jaar fiscaal partner bent geweest. Heb je binnen één jaar meerdere fiscale partners na elkaar, dan kun je met één van deze personen ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Lees meer over samenwonen of trouwen.

Relatiebreuk: renteaftrek voor vertrekkende partner
Gaan jullie uit elkaar, dan mag je voormalige partner tot twee jaar na het vertrek uit de voormalige gezamenlijke woning zijn deel, onder voorwaarden, nog opgeven als eigen woning. Dit betekent dat de renteaftrek nog (deels) aan de vertrekkende partner wordt toegewezen. Dit geldt alleen zolang de achtergebleven partner in de oude woning blijft wonen en de vertrokken partner zelf de zijn deel van rente heeft betaald. Deze echtscheidingsregeling geldt ook voor mensen die ongehuwd hebben samengewoond en fiscaal partner zijn geweest.

Geef de kinderalimentatie anders op
Tot en met 2014 konden ouders een vast bedrag van hun inkomen aftrekken dat was bedoeld voor het levensonderhoud van hun kind onder de 21 jaar. Het ging onder meer om kinderalimentatie en uitgaven aan kleding en voeding. Vanaf 2015 bestaat die aftrekpost niet meer.

Mensen die kinderalimentatie moeten betalen, mogen de waarde daarvan opgeven als een schuld in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Het gaat om de waarde van de toekomstige verplichtingen en niet het daadwerkelijke bedrag dat betaald moet worden.

De waarde is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de betaler, hoe lang die nog alimentatie moet betalen en hoe hoog het bedrag per kind is. Door  dit als schuld op te geven, valt het vermogen lager uit. Het kan zijn dat iemand daardoor minder inkomstenbelasting over het vermogen in box 3 hoeft te betalen.