Hypotheekrenteaftrek in 2023

Hypotheekrenteaftrek betekent dat je betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt.

 

 

Hypotheekrenteaftrek

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Hypotheekrenteaftrek is een fiscale aftrekpost voor huizenbezitters met een hypotheek. 

Als je besluit een hypotheek te nemen, dan sluit je als een lening af bij de hypotheekverstrekker, met je huis als onderpand. Over die lening betaal je rente: de hypotheekrente. Om huizenbezit te stimuleren, is deze rente aftrekbaar van de belasting. Dit wordt de hypotheekrenteaftrek genoemd.

Hoe werkt hypotheekrenteaftrek?

Renteaftrek op je hypotheek betekent dat je betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt. De rente die je betaalt voor je hypotheek is onder bepaalde voorwaarden maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar. 

Heb je voor de eerste keer een hypotheek na 1-1-2013 afgesloten? Dan is alleen de rente voor annuïteiten- en lineaire hypotheken nog maar aftrekbaar, mits de hypotheek in maximaal 30 jaar wordt afgelost. Neem je in de tussentijd een nieuwe of hogere hypotheek? Dan heb je opnieuw recht op 30 jaar aftrek op het bedrag dat je extra leent. 

Voor hypotheken van vóór 1-1-2013 gelden op het gebied van hypotheekrenteaftrek ruimere regels. Dit wordt het overgangsrecht genoemd.

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijg ik? Je hypotheekrenteaftrek berekenen

Hoeveel renteaftrek hypotheek je krijgt kun je als volgt berekenen. Stel: je hebt een inkomen van € 50.000 en je betaalt 36,93% inkomstenbelasting, oftewel € 18.465. Je hebt dit jaar een huis gekocht en je komt in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Je hypotheek bedraagt € 200.000 met een bruto maandlasten (rente plus aflossing) van ongeveer € 1.015. Aan hypotheekrente betaal je in het eerste jaar € 8.935. De WOZ-waarde van je woning bedraagt € 180.000. De betaalde hypotheekrente mag je na verrekening van het eigenwoningforfait aftrekken van je inkomen. Het eigenwoningforfait is in dit geval € 630 (0,35 procent van € 180.000 euro). Trek daar € 8.935 rente vanaf en je hebt een aftrekpost van € 8.305 euro.

De rekensom is nu als volgt: je inkomen van € 50.000 minus de aftrekpost van € 8.305 is € 41.695. Over dit bedrag wordt nu de inkomstenbelasting berekend. Je betaalt nu dus nog maar € 15.397 inkomstenbelasting (36,93% van € 41.695). Het recht op hypotheekrenteaftrek levert je in dit voorbeeld een belastingverlaging van € 2.528 op (€ 18.465 minus € 15.937), oftewel circa € 210 per maand. De netto maandlast van je nieuw gekochte woning komt hiermee in het eerste jaar uit op € 805 (€ 1.015 minus € 210).

Let op: dit is een gesimplificeerde voorbeeldberekening om je te laten zien hoe hypotheekrenteaftrek werkt. In de berekende netto-maandlast is enkel rekening gehouden met het bezit van een eigen woning. Op basis van uw totale fiscale omstandigheden, waaronder mogelijke heffingskortingen, kan de berekende belasting afwijken. De hierbij gebruikte bedragen zijn indicatief.

De hypotheekrenteaftrek verdwijnt?

Sinds 1 januari 2014 werd de hypotheekrenteaftrek voor de hoogste inkomensschijf elk jaar met 0,5 procent afgebouwd. Sinds 2020 is deze afbouw versneld naar drie procent per jaar. Vanaf 2023 is het percentage voor de hypotheekrenteaftrek gekoppeld aan het tarief van de laagste inkomensschijf. De hypotheekrenteaftrek verdwijnt in de toekomst dus niet helemaal, maar is voor mensen met een inkomen in de hoogste inkomensschijf de laatste jaren fors lager geworden.

In 2023 zijn de hypotheekrente en alle andere aftrekbare kosten voor de eigen woning maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 36,93%.

Andere aftrekposten

Naast de jaarlijkse hypotheekrente mag je ook bepaalde kosten die je in het jaar van aankoop hebt gemaakt éénmalig aftrekken. Denk hierbij aan gemaakte kosten voor het verkrijgen van de hypotheek, zoals taxatiekosten, advieskosten, notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte, borgtochtprovisie NHG en kosten voor het verlengen van de offerte. Ook boeterente, die je betaalt bij het oversluiten van je hypotheek, is aftrekbaar.

Veelvoorkomende kosten die je niet kunt aftrekken zijn o.a. notariskosten voor het opstellen van de transportakte, makelaarscourtage, overdrachtsbelasting en kosten voor een bankgarantie.

Wat gebeurt er als je hypotheekrenteaftrek afloopt in 2031?

Sinds 2001 geldt de regel dat je maximaal 30 jaar recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Dat betekent dat het belastingvoordeel voor alle huiseigenaren die in of vóór 2001 een huis kochten in 2031 vervalt. Wat betekent dit voor je hypotheek en je maandlasten?

Arrow

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Ulrich Purperhart | Adviseur Adviesdesk